Apliecinājumu funkciju izpilde

Bāriņtiesa Civillikumā un Bāriņtiesu likumā noteiktā kārtībā, izdara apliecinājumus, kas juridiskā ziņā pielīdzināmi notariālajiem apliecinājumiem, tiem iedzīvotājiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā. Valsts nodevas par bāriņtiesas pakalpojumiem (Bāriņtiesu likuma 79.pants) tiek iemaksātas novada domes kasē.

Bāriņtiesa iekasē šādas nodevas:

 

Pakalpojums

 

Cena Ls

 

Cena EUR 

Darījuma akta projekta sagatavošana

 

 8.00

 

11,38

Darījuma apliecināšana

 

 5.00

 

7,11

Testamenta sastādīšana vai atsaukšana

 

 13.00

 

18,50

Testamenta pieņemšana glabāšanā

 

 24.00

 

34,15

Pilnvaras sagatavošana

 

 3.00

 

4,27

Pilnvaras apliecināšana

 

 2.00

 

2,85

Paraksta apliecināšana

 

2.00

 

2,85

Apliecinājumu un citu darbību reģistra izraksta sastādīšana un izsniegšana

 

 1.00 par katru lappusi

 

1,42 par katru lappusi

Noraksta vai izraksta sastādīšana

 

 1.00 par katru lappusi

 

1,42 par katru lappusi

Noraksta, izraksta vai kopijas apliecināšana

 

 0.30 par katru lappusi

 

0,43 par katru lappusi

Paziņojuma izsniegšana

 

 3.00

 

4,27

Apliecības izsniegšana par izsniegto paziņojumu

 

 3.00 

 

4,27

Nostiprinājuma lūguma sastādīšana

 

 5.00

 

7,11

Paraksta apliecināšana uz nostiprinājuma lūguma

 

 3.00

 

4,27

Mantojuma saraksta sastādīšana

 

 34.00

 

48,38

Cita veida dokumentu sastādīšana

 

3.00 par katru lappusi

 

4,27 par katru lappusi

Personas, kuras vēršas bāriņtiesā, lai veiktu kādu no augstākminētajiem pakalpojumiem, uzrāda pasi un nepieciešamos dokumentus.

16.02.2011. pieņemti un 25.03.2011. stājušies spēkā saistošie noteikumi Nr. 2 "Par valsts nodevu atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem Mazsalacas novadā"

-->