Citi līgumi

Līguma priekšmets

Identifikācijas numurs

Paziņojuma publikācijas datums

Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Piegādātāja nosaukums

Līgumcena (bez PVN)

Līgums

2015.gads

           

 Būvdarbi

"Pērnavas ielas ietves rekonstrukcija posmā no Brīvības bulvāra līdz Palejas ielai Mazsalacā"

Nolikums

Nolikums precizēts 8.5.punkts  

Tehniskais projekts un darba apjomi

 MNP 2015/5

 20.04.2015.

 05.05.2015.

plkst.11.00

 Lēmums

 37988,20

 Līgums

 Būvdarbi

"Saieta laukuma labiekārtošana Mazsalacā"

 Nolikums

Tehniskais projekts un darba apjomi

 MNP 2015/4 ELFLA

 11.03.2015.

 23.03.2015. plkst. 11.00

 Lēmums

 24099,32

 Līgums

 Būvdarbi

„Mazsalacas novada kultūras centra energoefektivitātes paaugstināšana 2.kārta"

Nolikums    

Tehniskais projekts

Apliecinājuma karte 

Darba apjomi 

 MNP 2015/3 KPFI

 05.02.2015.

 16.02.2015. plkst. 10.00

  Lēmums

 56009,31

  Līgums

 Piegāde

"Malkas piegāde Mazsalacas novada pašvaldības vajadzībām"

Nolikums

 MNP 2015/2  26.01.2015.

 06.02.2015.

plkst. 11.00

 Lēmums

 26789,70

 Līgums

 Līgums

 Līgums

 Pakalpojums

"Degvielas iegāde Mazsalacas novada pašvaldības  vajadzībām"

Nolikums

 MNP 2015/1  12.01.2015.

 23.01.2015. plkst.10.00

 Lēmums

 41999,99

 Līgums

 2014.gads      

 Pakalpojumi

"Mazsalacas novadu ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi"

Nolikums

 MNP 2014/17  12.12.2014.

 23.12.2014. plkst. 11.00

 Lēmums

 

 Līgumi

 Būvdarbi

"Mazsalacas vidusskolas ēkas daļas renovācija par Mazsalacas novada muzeju"

Nolikums 

Darba apjomi 

Pielikumi

Jautājumi/atbildes

Jautājumi/atbildes 17.12.2014. 

Jautājumi/atbildes

19.12.2014.

 MNP 2014/16 ELFLA

 27.11.2014.

 29.12.2014. plkst.11.00

 Ziņojums

 213092,28

 Līgums

 Piegāde

„Dzesētavu piegāde Mazsalacas novada pašvaldībai Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra ierobežošanas pasākumu īstenošanai”

 MNP 2014/15    

 SIA "Paula Prof"

Lēmums 

 3900,60

 Līgums

 Piegāde

"Norādes zīmju izgatavošana un uzstādīšana Skaņkalnes pagastā, Mazsalacas novads"

Nolikums

 MNP 2014/14  15.10.2014.

 27.10.2014. Plkst.10.00

 SIA Baltic Trailer Service

Lēmums 

 8863,58

 Līgums

 Būvdarbi

"Gājēju ietves rekonstrukcija Rīgas iela 1, Mazsalaca, Mazsalacas novads"

Nolikums 

Tehniskais projekts un darba apjomi

 MNP 2014/13

 18.09.2014.

 29.09.2014

Plkst.10.00

 SIA Dimanti Plus

Lēmums 

 20453,25

 Līgums

Pakalpojums

Objekta "Mazsalacas novada Kultūras centra energoefektivitātes paaugstināšana" būvdarbu uzraudzība

Nolikums

Jautājumi/atbildes

 MNP 2014/12

KPFI

 23.07.2014

 06.08.2014.

Plkst.11.00

Didzis Čerbikovs

 Lēmums

 1500.00

 Līgums

 Būvdarbi

„Mazsalacas novada kultūras centra energoefektivitātes paaugstināšana"

Nolikums

Pielikumi

Jautājumi/atbildes

 MNP 2014/11 KPFI

 18.07.2014.

 30.07.2014. plkst. 10.00

R.K.C.F. Renesanse 

Lēmums

 51493,05

 Līgums

 Pakalpojums

„Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Mazsalacas pilsētas izglītības iestādēs”

Nolikums

Jautājumi/atbildes

 MNP 2014/10

 16.07.2014.

 28.07.2014. plkst. 14.00

 SI "Kretingos Maistas" Latvijas filiāle

Lēmums

 

 41997.96

 Līgums

 Būvdarbi

„Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Parka ielā (posmā no Parka ielas 31b līdz Parkmaļiem -2)”

Nolikums

Tehniskais projekts un darbu apjomi

 MNP 2014/9

 26.06.2014.

 07.07.2014. plkst. 10.00

 SIA "Vidzemes energoceltnieks"

Lēmums

 

 

11145,86

 Līgums

  Būvdarbi

„Mazsalacas kapu kāpņu renovācija”

Nolikums

Tehniskais projekts

Darbu apjomu saraksts

 MNP 2014/8

 12.05.2014.

 23.05.2014. plkst. 10.00

 SIA ""Dimanti plus"

Lēmums

 7322.79 euro  Līgums

 Būvdarbi

„Bruģa seguma izbūve Rīgas ielā 16, Mazsalacā un „Ķīši”, Ramatas pagasts, Mazsalacas novads”

Nolikums

Tehniskie projekti un darba apjomi

 MNP 2014/7 ELFLA

 08.05.2014.

 21.05.2014. plkst. 10.00

 SIA "Dimanti plus"

Lēmums

 

 

12532,44 euro

 Līgums

 Būvdarbi

„Mazsalacas kapu kāpņu renovācija”

Nolikums

Tehniskais projekts

Darbu apjomu saraksts

 MNP 2014/6

 23.04.2014.

 12.05.2014. plkst. 10.00

 Iepirkums pārtraukts sakarā ar apjomu precizēšanu

   

Pakalpojums

„Tehniskā projekta „Mazsalacas vidusskolas ēkas daļas renovācija par Mazsalacas novada muzeju” izstrāde un autoruzraudzība”

Nolikums

Pielikumi

Jautājumi/atbildes

 MNP 2014/5 ELFLA

 01.04.2014.

  

14.04.2014. plkst.10.00

 SIA "Pašvaldību ekonomiskās attīstības fonds"

Lēmums

 5302,00 euro

 Līgums

Būvdarbi

„Mazsalacas vidusskolas aktu zāles remonts”

Nolikums

Pielikumi  

Jautājumi/atbildes

 MNP 2014/4

 18.03.2014.

 31.03.2014. plkst. 10.00

 SIA "Aiva plus"

Lēmums

 34110,77 euro

 Līgums

 Piegāde

„Lietota mikroautobusa piegāde Mazsalacas novada pašvaldības vajadzībām”

Nolikums

 MNP 2014/3

 07.02.2014.

24.02.2014. plkst. 14.00 

IK "Gints Seglins"

Lēmums

11950,00 euro

Līgums

  Pakalpojums

 „Malkas piegāde Mazsalacas novada pašvaldības vajadzībām”

Nolikums

 MNP 2014/2

 23.01.2014.

 03.02.2014. plkst. 14.00

 Piegādātāji

Lēmums

 Līgumi

10.02.2014.-30.06.2014. 

 Pakalpojums

„Degvielas iegādeMazsalacas novada pašvaldības vajadzībām”

Nolikums

 MNP 2014/1

17.01.2014. 

 29.01.2014. plkst. 10.00

 LKS "Lauksalaca"

Lēmums

 līdz 41999,99 euro

Līgums

 01.02.2014.-31.01.2015.

 2013.gads

Pakalpojums

„Mazsalacas novada ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2014.gada ziemas periodā”

Nolikums

 MNP 2013/15

 13.12.2013.

 27.12.2013. plkst. 11.00

Piegādātāji

Lēmums

Līgumi

 13.01.2014.-31.12.2014.

 Pakalpojums „Autotransporta pakalpojumi skolēnu (pasažieru) pārvadājumiem Mazsalacas novadā”

 Nolikums

 MNP 2013/14  11.12.2013.  27.12.2013. plkst. 10.00

 IK "Ilekss pluss"

Lēmums

41956,74 euro

Līgums

 06.01.2014.-30.06.2014.

 Piegāde

 "Lietota mikroautobusa piegāde Mazsalacas novada pašvaldības vajadzībām"

Nolikums

 MNP 2013/13  04.12.2013.

 16.12.2013.

plkst. 14.00

 Iepirkums pārtraukts

   

Būvdarbi "Lietus ūdens kanalizācijas kolektora rekonstrukcija Pērnavas, Pasta un Rīgas ielā, Mazsalacā"

2.kārta

 MNP 2013/12

 25.07.2013.

 31.07.2013. plkst. 11.30

 Iepirkums saskaņā ar PIL 8.1 panta desmitās daļas un 63.panta pirmās daļas 2.p. regulējumu (līgumu slēdz ar konkrētu piegādātāju)

SIA "Wesemann"

Lēmums

LVL 29990,01

31.07.2013.-31.10.2013.

Pakalpojums „Materiālu iegāde amatniecības iemaņu apguvei- šūšana”

Nolikums

Tehniskā specifikācija

MNP 2013/11 Interreg

03.07.2013.

17.07.2013. plkst. 10.00

SIA "DO Rencēni"

Lēmums

LVL 2060,21

22.07.2013.-13.08.2013.

Būvdarbi „Salacas upes pieguļošo atpūtas vietu labiekārtošana
Mazsalacas novadā”

Nolikums

Darba apjomi

MNP 2013/10 ERAF

28.06.2013.

15.07.2013. plkst. 10.00

 SIA "Aiva plus"

Lēmums

 32634,57

 25.07.2013.-25.10.2013.

Būvdarbi "Mazsalacas vidusskolas garderobes, kāpņu telpas un kabinetu grīdu remonts"

Nolikums

Darba apjomi

Apliecinājuma karte

 MNP 2013/9

 13.06.2013.

 26.06.2013. plkst. 10.00

SIA "Aiva plus"

Lēmums

14094,47

08.07.2013.-20.08.2013.

Pakalpojums "Objekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Mazsalacas vidusskolas ēkā” autoruzraudzība"

(nolikums)

MNP 2013/8 KPFI

16.05.2013.

29.05.2013. plkst. 10.00

Iepirkums saskaņā ar PIL 8.1 panta desmitās daļas un 63.panta pirmās daļas 2.p. regulējumu (līgumu slēdz ar konkrētu piegādātāju)

SIA "Vidzemes būvnieks"

Lēmums

 1873,00

 03.06.2013.-30.09.2013.

Būvdarbi "Lietus ūdens kanalizācijas kolektora rekonstrukcija Pērnavas, Pasta un Rīgas ielā, Mazsalacā"

Nolikums

Tehniskais projekts

Darba apjomi

MNP 2013/7

 14.05.2013.

27.05.2013. plkst. 12.00

 SIA "Wesemann"

Lēmums

 115760,77

 07.06.2013.-31.10.2013.

Pakalpojums "Objekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Mazsalacas vidusskolas ēkā” būvdarbu uzraudzība"

Nolikums

MNP 2013/6 KPFI

08.05.2013.

21.05.2013. plkst. 12.00

 SIA "Firma L4"

Lēmums

 1780,00

 03.06.2013.-30.09.2013.

Būvdarbi "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Mazsalacas vidusskolas ēkā"

Nolikums

Pielikumi

MNP 2013/5 KPFI

24.04.2013.

08.05.2013. plkst. 12.00

 SIA "Taupi"

Lēmums

115855,89

 03.06.2013.-30.09.2013.

Būvdarbi "Sporta laukuma labiekārtošana Mazsalacā"

Nolikums

Pielikumi

MNP 2013/4 ELFLA

23.01.2013.

06.02.2013. plkst. 15.00

SIA „Limbažu ceļi”

Lēmums

 40937,69

13.02.2013.-15.08.203.

Pakalpojums "Neregulārie autotransporta pakalpojumi nemateriālās kultūras mantojuma -amatniecības prasmju apgūšanas aktivitāšu nodrošināšanas vajadzībām"

Nolikums

 MNP 2013/3 Interreg

 17.01.2013.

28.01.2013. plkst. 10.00 

IK "Ilekss Pluss"

Lēmums

3500,00

07.02.2013.-31.12.2013.

 Piegāde
„Malkas piegāde Mazsalacas novada pašvaldības vajadzībām”

Nolikums

 MNP 2013/2

 11.01.2013.

 

23.01.2013. plkst. 15.00 

Piegādātāji

Lēmums

Līgumcenas

 

30.01.2013.-30.06.2013.

 Pakalpojums „Degvielas iegāde Mazsalacas novada pašvaldības vajadzībām”
Nolikums

 MNP 2013/1

 10.01.2013.

 23.01.2013. plkst. 14.00

 

LKS "Lauksalaca"

Lēmums

 

19999,99

 

01.02.2013.-31.01.2014.

2012.gads

Pakalpojums "Aprīkojuma noma keramikas, aušanas un rokdarbu nodarbībām"

Nolikums

Tehniskā specifikācija (precizēts 19.12.2012.)

 MNP 2012/13 Interreg

 14.12.2012.

 28.12.2012. plkst. 10.00

Piegādātāji 

Lēmums

Līgumcenas

31.12.2013. 

Pakalpojums "Mazsalacas novada ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2013. gada ziemas periodā"

Nolikums

MNP 2012/12

 28.11.2012.

 12.12.2012. plkst. 10.00

Piegādātāji

Lēmums

Līgumcenas 

01.01.2013.-31.12.2013.

Pakalpojums "Materiālu iegāde amatniecības iemaņu apguvei"

Nolikums

Pielikumi

 MNP 2012/11 Interreg

 12.11.2012.

 26.11.2012. plkst. 10.00

 Piegādātāji

Lēmums

Līguma summas

 Līdz saistību izpildei

Pakalpojums "Mazlietotas vieglās automašīnas iegāde Mazsalacas novada pašvaldības vajadzībām"

Nolikums

 MNP 2012/10

 02.11.2012.

 14.11.2012. plkst. 10.00

 SIA "Auto Īle un Herbst"

Lēmums

5542,98 

Līdz saistību izpildei 

 Pakalpojums "Aprīkojuma noma amatniecības iemaņu apguvei"

Nolikums

Pielikumi

MNP 2012/9 

31.10.2012.

28.11.2012.

Piegādātāji

Ziņojums

Līguma summas

 31.12.2013.
 "Mazo arhitektūras formu izgatavošana un uzstādīšana Skaņākalna parkā"
 MNP 2012/8 ELFLA  28.08.2012.  10.09.2012. plkst. 10.00 Aldis Paeglis 

 14160,00

01.06.2013. 

 Pakalpojums „Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Mazsalacas pilsētas izglītības iestādēs”
Nolikums

 

MNP 2012/7

 

17.07.2012.

 

30.07.2012. plkst. 14.00

 Sabiedriskā iestāde "Kretingos maistas" Latvijas filiāle

 19957,35

 03.09.2012.-31.08.2013.

Būvdarbi "Sporta laukuma labiekārtošana Mazsalacā"

(nolikums)

(pielikumi)

 MNP 2012/6 ELFLA

05.07.2012. 

 16.07.2012. plkst. 10.00

 Iepirkums pārtraukts

   

 Pakalpojums „Autotransporta pakalpojumi skolēnu (pasažieru)  pārvadājumiem Mazsalacas novadā”
Nolikums

 MNP 2012/5

 18.06.2012.

 04.07.2012.
plkst.10.00

 IK “Ilekss Pluss”

 19965,92

03.09. 2012.-31.12.2013.

 Pakalpojums „Meža apsaimniekošanas plānu izgatavošana Mazsalacas novada pašvaldības apsaimniekošanā esošajām mežaudzēm”
Nolikums

 MNP 2012/4

 13.06.2012

 27.06.2012.
plkst.10.00

 SIA "Forestika"

 3248,00

 28.06.2012.-31.08.2012.

 Būvdarbi „Mazsalacas pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras modernizācija”
Nolikums
Pielikumi
Jautājumi, atbildes

 MNP 2012/3 KPFI

 29.03.2012.

 16.04.2012. plkst.10.00

 Personu grupa
SIA „ArkiLED” un
PS „PKSP Būve”

 83943,95

30.05.2012.-31.07.2012.

Piegāde
„Malkas piegāde Mazsalacas novada pašvaldības vajadzībām”
Nolikums

 MNP 2012/2

 24.01.2012.

06.02.2012.
plkst.14.00

 SIA „ZVZ”

 11745,00

 20.02.2012.-30.06.2012.

 Jānis Lauberts

 5985,00

 Pakalpojums „Degvielas iegāde Mazsalacas novada pašvaldības vajadzībām”
Nolikums

 MNP 2012/1

 11.01.2012.

 23.01.2012.
plkst.14.00

 LKS „Lauksalaca”

 19981,00

 1.02.2012.- 31.01.2013.

       2011.gads

 Piegāde
„Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana 
Mazsalacas pilsētas bibliotēkā”
Nolikums
Pielikumi
Jautājumi, atbildes

 MNP 2011/19

 13.12.2011.

 28.12.2011.
plkst.10.00

 SIA „Kore AG”

 7925,39

30.12.2011.-14.02.2012.

 Pakalpojums „Mazsalacas novada ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2012. gada ziemas periodā”
Nolikums

 MNP 2011/18

 07.12.2011.

 19.12.2011. plkst.11.00

Piegādātāji

Līgumcenas

03.01.2012.-31.12.2012.

 Pakalpojums „Mazsalacas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam izstrāde”
Nolikums
Precizējumi nolikumam
Jautājumi, atbildes

 MNP 2011/17 ESF

25.11.2011.

27.12.2011.
plkst.10.00

 SIA „Livland”

 14600,00

23.01.2012.-31.01.2013.

 Būvdarbi
„Ramatas pagasta Ramatas ciema centra labiekārtošana”
Nolikums
Pielikumi

 MNP 2011/16 ELFLA

 21.10.2011.

 02.11.2011.
plkst.10.00

 SIA „Dimanti Plus”

 37375,59

 01.06.2012.-31.08.2012.

 Būvdarbi
„Trošu tilta „Lībieši” rekonstrukcija”
Nolikums
Pielikumi

 MNP 2011/15 ELFLA

17.10.2011.

 28.10.2011. plkst.10.00

 SIA „M.A.-Taka”

 40280,00

 01.06.2012.- 31.08.2012.

Būvdarbi "Pašvaldības ēku jumtu remonti Mazsalacā" 
Nolikums
Pielikumi

MNP 2011/14 

20.07.2011.

03.08.2011. plkst. 10.00 

SIA „R.K.C.F.Renesanse”

20554,17

15.08.2011.-
15.12.2011.

Būvdarbi "Mazsalacas novada domes ēkas un vidusskolas fizikas kabinetu remonts"
Nolikums
Pielikumi

 MNP 2011/13

   19.07.2011.  

 01.08.2011. plkst. 10.00

SIA „Aiva plus” 

18383,56 

02.08.2011.-31.03.2012. 

 Būvdarbi "Ūdenssaimniecības attīstība Mazsalacas novada Sēļu pagasta Sēļu ciemā"
Nolikums
Pielikumi (precizēti 18.05.2011.) Jautājumi, atbildes

 MNP 2011/12 ERAF

16,05.2011. 

27.05.2011. plkst. 11.00 

SIA "Vidzemes energoceltnieks" 

 59427,77

23.06.2011.-23.09.2011. 

 Būvdarbi „Kanalizācijas tīklu  rekonstrukcija Ramatas pagasta Ramatas ciemā”
Nolikums
Pielikumi

 MNP 2011/11 ERAF

11.05.2011.

 23.05.2011. plkst.11.00

 SIA „Siltumkomforts”

 33180,85

 09.06.2011.-09.09.2011.

 Būvdarbi
„Mazsalacas pilsētas bibliotēkas rekonstrukcija”
Nolikums
Pielikumi (precizēti 26.05.2011.)
Jautājumi, atbildes

 MNP 2011/10 ELFLA

 27.04.2011.

 30.05.2011. plkst.11.00
Pagarināts līdz 20.06.2011. plkst.11.00

 SIA "R.K.C.F. Renesanse"

 135879,63  18.07.2011.-14.11.2011.

 Būvdarbi „Ramatas pagasta Ramatas ciema centra labiekārtošana”
Nolikums
Pielikumi

 MNP 2011/9 ELFLA

 21.04.2011.

 09.05.2011. plkst.11.00

 Iepirkums pārtraukts

 

 

„Lietoto automašīnu piegāde Mazsalacas novada pašvaldības vajadzībām”
Nolikums

 MNP 2011/8

 12.04.2011.

 27.04.2011. plkst.14.00

 „Volkswagen Gebraucht-
fahrzeughandels und Service GmbH”

 19179,52

 09.05.2011.-09.06.2011.

 Būvdarbi  „Publiskās tualetes izveide Mazsalacas novadā”
Nolikums
Pielikumi

 MNP 2011/7 EZF

 12.04.2011.

 27.04.2011. plkst.10.00

 SIA „JARDS”

 14971,13

 02.05.2011.-06.06.2011.

 Būvdarbi „Kultūras pasākumu un pulcēšanās laukuma izbūve Mazsalacas novadā”
Nolikums (precizēts 2011.04.12.)
Pielikumi, jautājumi un atbildes

 MNP 2011/6 ELFLA

08.04.2011.

 20.04.2011. plkst.10.00

 SIA „JARDS”

 21247,15

 02.05.2011.-06.06.2011.

 Būvdarbi „Brīvdabas estrādes, sporta un bērnu rotaļu laukumu rekonstrukcija Sēļu pagastā”
Nolikums
Pielikumi

 MNP 2011/5 ELFLA

 18.03.2011.

 30.03.2011.
plkst.14.00

 SIA „Vidzemes energoceltnieks”

33178,69

05.04.2011.-01.08.2011.

 Būvdarbi
„Lībiešu pilskalna estrādes rekonstrukcija”
Nolikums
Pielikumi

 MNP 2011/4 ELFLA

 14.03.2011.

 28.03.2011.
plkst.14.00

SIA „PRO DEV”

 44994,59

04.04.2011.-06.06.2011.

 „Mazsalacas novada attīstības programmas 2012.-2018. gadam izstrāde”
Nolikums (precizēts 2011.03.10.)
Jautājumi, atbildes

 MNP 2011/3 ESF

 01.03.2011.

 21.03.2011.
plkst.14.00

 SIA „Omnia Pro”

 6950,00

31.03.2011.-30.04.2012.

 „Malkas piegāde Mazsalacas novada pašvaldības vajadzībām”
Nolikums

  MNP 2011/2

 11.02.2011.

23.02.2011.
plkst.14.00

SIA „ZVZ”

13183,50

03.03.2011.-30.06.2011.

Jānis Lauberts

6804,50

„Degvielas iegāde Mazsalacas novada pašvaldības vajadzībām”
Nolikums

MNP 2011/1

07.01.2011.

18.01.2011.
plkst.14.00

LKS „Lauksalaca”

19953,02

01.02.2011.- 31.01.2012.

       2010.gads

„Mazsalacas novada ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2011. gada ziemas periodā"
Nolikums

MNP 2010/11

15.12.2010.

29.12.2010.
plkst.11.00

Piegādātāji

Līgumcenas

10.01.2011.-31.12.2011.

„Autotransporta pakalpojumi skolēnu (pasažieru) pārvadājumiem Mazsalacas novadā”
Nolikums

MNP 2010/10

15.12.2010.

29.12.2010.
plkst.10.00

IK „Ilekss Pluss”

19969,56

04.01.2011.-31.05.2012.

-->