2014-06-25

Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, dome no pašvaldības deputātiem ievēl: finanšu komiteju 5 locekļu sastāvā; sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju 4 locekļu sastāvā; attīstības komiteju 4 locekļu sastāvā. 

Finanšu komiteja:

komitejas priekšsēdētājs - Harijs Rokpelnis
komitejas priekšsēdētāja vietnieks - Andris Lauznis

komitejas locekļi - Gunārs Zunda, Dace Mažānova, Larisa Gerasimova, Edgars Grandāns

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja:

komitejas priekšsēdētāja - Dace Mažānova
komitejas priekšsēdētājas vietnieks - Andris Lauznis

komitejas locekļi - Saiva Liepa, Zaiga Ivana

Attīstības komiteja:

komitejas priekšsēdētāja - Larisa Gerasimova
komitejas priekšsēdētājas vietnieks- Andris Lauznis

komitejas locekļi - Valdis Bērziņš, Zaiga Ivana

-->