2014.gads

Saistošie noteikumi Nr. 2 "Par Mazsalacas novada pašvaldības budžetu 2014.gadam" 

19.03.2014. Saistošie noteikumi Nr. 3 Grozījumi 2014.gada 22.janvāra Saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Mazsalacas novada pašvaldības budžetu 2014.gadam"

2013.gads

Saistošie noteikumi Nr. 3 "Par Mazsalacas novada pašvaldības budžetu 2013.gadam"

17.04.2013. Saistošie noteikumi Nr. 4 Grozījumi 2013.gada 4.februāra Saistošajos noteikumos Nr. 3 "Par Mazsalacas novada pašvaldības budžetu 2013.gadam"

17.07.2013. Saistošie noteikumi Nr. 9 Grozījumi 2013.gada 4.februāra Saistošajos noteikumos Nr. 3 "Par Mazsalacas novada pašvaldības budžetu 2013.gadam"

21.08.2013. Saistošie noteikumi Nr. 10 Grozījumi 2013.gada 4.februāra Saistošajos noteikumos Nr. 3 "Par Mazsalacas novada pašvaldības budžetu 2013.gadam"

2012.gads

Saistošie noteikumi Nr.3 Par Mazsalacas novada pašvaldības budžetu  2012.gadam

20.06.2012. Saistošie noteikumi Nr. 7 Grozījumi 2012.gada 15.februāra Saistošajos noteikumos Nr. 3 "Par Mazsalacas novada pašvaldības budžetu 2012.gadam"

18.07.2012. Saistošie noteikumi Nr. 8 Grozījumi 2012.gada 15.februāra Saistošajos noteikumos Nr. 3 "Par Mazsalacas novada pašvaldības budžetu 2012.gadam"

22.08.2012. Saistošie noteikumi Nr. 10 Grozījumi 2012.gada 15.februāra Saistošajos noteikumos Nr. 3 "Par Mazsalacas novada pašvaldības budžetu 2012.gadam"

28.09.2012. Saistošie noteikumi Nr. 15 Grozījumi 2012.gada 15.februāra Saistošajos noteikumos Nr. 3 "Par Mazsalacas novada pašvaldības budžetu 2012.gadam"

2011.gads

Saistošie  noteikumi Nr. 5 Par Mazsalacas novada pašvaldības budžetu 2011. gadam

Mazsalacas novada pašvaldības 2011.gada budžeta paskaidrojuma raksts

18.05.2011. Saistošie noteikumi Nr.11 Grozījumi 2011.gada 21.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Par Mazsalacas novada pašvaldības budžetu  2011.gadam”

15.06.2011. Saistošie noteikumi Nr.12 Grozījumi 2011.gada 21.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Par Mazsalacas novada pašvaldības budžetu  2011.gadam”

20.07.2011. Saistošie noteikumi Nr.13 Grozījumi 2011.gada 21.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Par Mazsalacas novada pašvaldības budžetu  2011.gadam”

17.08.2011. Saistošie noteikumi Nr.15 Grozījumi 2011.gada 21.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Par Mazsalacas novada pašvaldības budžetu 2011.gadam”

23.09.2011. Saistošie noteikumi Nr.16 Grozījumi 2011.gada 21.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Par Mazsalacas novada pašvaldības budžetu 2011.gadam”

30.09.2011. Saistošie noteikumi Nr.17 Grozījumi 2011.gada 21.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Par Mazsalacas novada pašvaldības budžetu  2011.gadam”

19.10.2011. Saistošie noteikumus Nr.19 Grozījumi 2011.gada 21.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Par Mazsalacas novada pašvaldības budžetu 2011.gadam”

16.11.2011. Saistošie noteikumus Nr.20 Grozījumi 2011.gada 21.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Par Mazsalacas novada pašvaldības budžetu 2011.gadam”

29.12.2011. Saistošie noteikumus Nr.23 Grozījumi 2011.gada 21.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Par Mazsalacas novada pašvaldības budžetu 2011.gadam”

 

-->