Mazsalacas novada iedzīvotāju dalība 1991. gada barikāžu notikumos

1991. gada janvāra notikumos no Mazsalacas novada piedalījās vairāk kā 300 cilvēku. Ļaudis uz barikādēm devās gan organizēti, gan individuāli. Izbraukšanu uz Rīgu vadīja vietējais koordinācijas štābs, kuru vadīja Ojārs Beķeris. Koordinācijas štāba uzdevums bija kontrolēt izbraukšanu uz Rīgu, kā arī informēt iedzīvotājus par situāciju Rīgā. Koordinācijas štābā atradās dežurants, kuram bija jāatbild uz iedzīvotāju zvaniem. Tika izstrādāts īpašs plāns, kurā bija norādīts, kā rīkoties dažādās situācijās.
Rīgā katrā objektā bija apsardzes priekšnieks, kurš vadīja tehnikas izvietošanu un rūpējās par kārtību. Atbraucēju grupas vadītājam ierodoties apsargājamajā objektā bija saruna ar priekšnieku, tika saņemti skaidrojumi, norādes. Tikko atskanēja briesmu signāls, bija jānostājas objekta sardzē. Tas arī praktiski ik pa laikam tika izmēģināts - citam cita elkonī ieāķējoties. Sadošanās elkoņos bija kā zvērests, kā goda vārds. Ja ierastos tanki un pabīdītu piekrautās mašīnas, uzbrucēji, visticamāk, būt tikuši līdz objekta aizstāvjiem. Mazsalacas novada iedzīvotāji apsargāja Ministru Padomi, pie ēkas bija izvietota iespaidīga tehnika - ar baļķiem, paneļiem un smiltīm piekrautas smagās mašīnas.
Visi mājās palikušie novada iedzīvotāji, sekoja līdzi notikumiem Rīgā. No Mazsalacas tika sūtīti silti apģērbi, pārtika un citas pirmās nepieciešamības lietas.
DALĪBNIEKU ATMIŅAS
Rakstot SZPD (skolēnu zinātniski pētniecisko darbu) par Mazsalacas novada iedzīvotāju līdzdalību barikāžu laikā, tika izveidota aptaujas anketa. Arī pirms 10 gadiem barikāžu dalībnieki aizpildīja anketas, kurās dalījās savās atmiņās. Kā spilgtākos notikumus barikāžu dalībnieki minēja helihoptera pārlidojumu virs Rīgas, tautas vienotību, aizbarikādētās Rīgas ielas.
Uz jautājumu: „Kādi bija visspilgtākie notikumi pirms divdesmit gadiem?”, vairāki respondenti atbildēja, ka 20. janvāra OMON iebrukums Iekšlietu ministrijā. Visiem atmiņā ir palikusi tautas vienotība un patriotisms, ugunskuri, no helihoptera kaisītās skrejlapiņas.
Aptaujātie barikāžu dalībnieki Rīgā bija pavadījuši vairākas dienas. Viens respondents barikādēs piedalījies no 13.janvāra manifestācijas līdz pat barikāžu dienu beigām, viņš arī dežūrējis kā sanitārs pie Doma baznīcas.
Visi aptaujātie cilvēki apliecina, ka arī tagad dotos uz Rīgu, viņi to uzskata par latvieša goda pienākumu.
ATCERES PASĀKUMI
Katru gadu Mazsalacā tiek rīkoti atceres pasākumi, lai pieminētu visus, kas 1991.gadā stāvēja uz barikādēm. Godinām arī tos sešus cilvēkus, kas atdeva savu dzīvību brīvības vārdā.
Mazsalacas vidusskolā visbiežāk viesojas barikāžu dalībnieki - Jānis Šmits, Ojārs Beķeris, Jānis Valentinovičs. Viņi stāsta skolēniem par dramatiskajiem notikumiem. Skolotāji vēstures stundās atgādina par barikāžu laika nozīmi Latvijas vēsturē. Šogad notika visā Latvijā vienota vēstures stunda, kurā skolēni noskatījās filmu „Dūmu deja debesīs”.
Mazsalacā šogad tika rīkots barikāžu atceres pasākums ar ugunskuru pilsētas centra laukumā. Sanākušie cilvēki klausījās barikāžu dalībnieku atmiņās, dzēra tēju un varēja sajust kaut nelielu daļu no tā noskaņojuma, kas valdīja pirms 20 gadiem.
Mazsalacas novada pašvaldība organizēja barikāžu dalībnieku nokļūšanu uz piemiņas pasākumiem Rīgā. 2011. gadā barikāžu atceres gadadiena bija īpaša, jo tika atzīmēta 20. gadskārta kopš vēsturiskajiem notikumiem.
Arī šodienas vidusskolēni ir pārliecināti, ka dotos uz barikādēm: ” Dziļi sirdī mēs esam patrioti!”.

2011.02.23., Līga Kurele, Mazsalacas vidusskola (SZPD, darba vadītāja Baiba Meļķe)

Barikāžu atceres pasākums Mazsalacas vidusskolāNo kreisās: V. Golovņa, I. Bērziņa, J. Valentinovičs, G. Jēkabsone, B. Meļķe, L. Kurele, O. Beķeris, J. ŠmitsBarikāžu simboliskais ugunskurs ar skolas darbinieku vārdiem, kuri pirms 20 gadiem devās uz barikādēm Rīgā

-->