Skaņkalnes pagastā

2011.04.29.

Aizsargājamās un ievērojamākās dabas teritorijas un objekti:

 • teritorija ap Salacas upi (līdz 1 km no upes), uz leju no Lībiešu pilskalna, dabas parka “Salacas ieleja” teritorija;
 • Gudzona ala (lasīt);
 • Dzelves kalns, kalna pakājē atrodas Līkā ala (garums 5 m) un Taisnā ala (garums 9 m) (lasīt);
 • Lībiešu Upurala (lasīt)
 • Vīkšēnu ieži;
 • Dambjupītes alas (lasīt);
 • Bezdelīgu klintis (lasīt);
 • Enģeļu ala (lasīt);
 • Govs ala un avots (lasīt);
 • Skaņaiskalns; 
 • Grobju, Meirēnu un Lejasjēņu dižozoli;
 • Jaunutēnu bedrīšakmens (lasīt);
 • Jaunutēnu  Velnakmens.

Vietējās nozīmes vēstures un  arheoloģijas  pieminekļi pagastā:

 • Jaunvīkšēnu senkapi;
 • Rūnu krustakmens;
 • Skaņkalnes (Lībiešu) (lasīt) un Vīkšēnu (lasīt) pilskalni .

Pagasta teritorijā ir nepamatoti represēto piemiņas akmens “Sniedzēnos”.

Vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļi pagastā:

 • Pareizticīgo baznīca (lasīt);
 • Grūbes  dzirnavas (lasīt);
 • Jaunlaņģu klēts.
-->