Skaņkalnes pagasta pārvalde ir likvidēta 2012.gada 1.janvārī. Ar jautājumiem lūdzam griezties Mazsalacas novada pašvaldībā, Pērnavas ielā 4, Mazsalacā.

Paziņojums par Skaņkalnes pagasta pārvaldes likvidāciju
2011-12-29

Lai uzlabotu Mazsalacas novada pašvaldības darbības efektivitāti, un ņemot vērā saņemto Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra atļauju veidot kopīgu Mazsalacas pilsētas, Mazsalacas pagasta un Skaņkalnes pagasta pārvaldi, Mazsalacas novada pašvaldības domes sēdē tika pieņemts lēmums ar 2012.gada 1.janvāri likvidēt Skaņkalnes pagasta pārvaldi.
Mazsalacas novada pašvaldības administrācija (Pērnavas ielā 4, Mazsalacā), kas līdz šim jau veica pārvaldes funkcijas Mazsalacas pilsētā un pagastā, no 2012.gada 1.janvāra veiks pagasta pārvaldes funkcijas arī Skaņkalnes pagastā. Tas nozīmē, ka par pašvaldības nekustāmā īpašuma apsaimniekošanu Skaņkalnes pagastā turpmāk atbildēs Mazsalacas novada pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas nodaļa (t.64207845, e-pasts: nia.nodala@mazsalacasnovads.lv), savukārt Mazsalacas novada pašvaldības Kanceleja pieņems iesniegumus un apkalpos pagasta iedzīvotājus (t.64251908, e-pasts: mazsalaca.dome@mazsalacasnovads.lv). Sīkāka informācija Mazsalacas novada mājaslapā - Pašvaldība/Ziņas par pašvaldību. (kontakti un apmeklētāju pieņemšanas laiki)
Mazsalacas novada pašvaldība ir pārliecināta, ka Skaņkalnes pagasta pārvaldes likvidācija nepasliktinās Skaņkalnes pagasta iedzīvotāju iespējas saņemt pašvaldības pakalpojumus.

Gunārs Zunda, domes priekšsēdētājs
-->