Sēļu pagasts Mazsalacas novadā
2013-05-22

Pagasta platība: 61,4 km2 
Iedzīvotāji: ~ 465

Sēļu pagasta teritorija veidojusies 1954. gadā, pievienojot daļu no bijušā Idus pagasta – Idus ciema.

Sēļu pagasta teritorija robežojas ar Mazsalacas, Ramatas, Vilpulkas, Jeru un Vecates pagastiem.

Sēļu pagastā atrodas trīs bijušo muižu zemes – Idus, Pantenes un Sēļu. Idus un Pantenes muižas dibinātas jau ordeņa laikā, Sēļu muiža - Poļu laikā (pēc 1561. gada).

Sēļu muiža savu vārdu dabūjusi no Sēlpils kunga Kaspara Ziborga von Vislingena, kas to saņēma kā dāvanu no karaļa Augusta Sigismunda.

Idus muiža senāk piederējusi Rūjienas pilsnovadam. 1625. gadā zviedru karalis Gustavs Ādolfs to atdāvina Jasparam Matronam Krūzem. 1762. gada jūlijā Katrīna II 9 1/8 arklus no šīs zemes dāvina Kronštates komandantam ģen. Numersam. Uz šiem dāvinātajiem arkliem nodibinājās Idus muiža un pagasts.

Pantenes muiža veidojusies ordeņa varas laikā, tā atradusies Vīganta Šārenberga atraitnes īpašumā.

-->