Mazsalacas pilsētas ģērbonis

2011.04.04.

Mazsalacas ģērbonis dalīts 3 vienāda platuma vertikālās joslās ar viļņu veida dalījumu apakšdaļā. Malējās joslas melnas ar sudraba apakšdaļu un sudraba piecstarainu zvaigzni augšdaļā. Vidējā josla sudraba ar melnu apakšdaļu un melnu piecstarainu zvaigzni augšdaļā. Zem zvaigznēm tilts ar sudraba margām uz melnā fona un melnām margām uz sudraba fona. Trīs zvaigznes no Latvijas ģerboņa norāda uz piederību Latvijas valstij.

Mazsalacas pilsētas himna

2011.04.04.

MAZSALACA

Mazsalaca mūsu rēta
Sirdī cirsta
Uz laiku laikiem
Uz laiku laikiem
Te, kur mūsu bērni staigā,

Arī tu pats
Debesīs, kur dzērves klaigā
Vērsts mūsu skats.
Skaņais kalns balsī skan
Atbalsodams Tev un man.

Mazsalaca mūsu sēta
Sirdī svērta
Uz laiku laikiem
Uz laiku laikiem

Te, kur mūsu bērni staigā,
Arī tu pats.
Debesīs, kur vēji staigā
Vērsts mūsu skats.
Skaņais kalns balsī skan
Atbalsodams Tev un man.

Skaņā kalnā nostāties
Skaņābalsī iedziedāties
Skaņāklanā nostāties
Mīlestībā atzīties

Mazsalaca sirds kaut cita
Straujāk sita
Kad atgriežos
Kad atgriežos

Te, kur mūsu bērni staigā,
Arī tu pats.
Debesīs un Dievam vaigā
Vērsts mūsu skats.
Skaņais kalns balsī skan
Atbalsodams Tev un man.

Skaņā kalnā nostāties
Skaņābalsī iedziedāties
Skaņāklanā nostāties
Mīlestībā atzīties

Mazsalacā sastapties
Klusos vārdos sarunāties
Salacmalā nostāties
Upei līdzi raudzīties.

Ērika Ceļdoma mūzika un vārdi

-->