2014-05-22

Mazsalacas novada pašvaldība, ar administratīvo centru Mazsalacas pilsētā, atrodas Vidzemes ziemeļrietumu daļā – 20 km no Igaunijas robežas, 45 km no Valmieras, 21 km no Rūjienas, 142 km attālumā no Rīgas. Novadu šķērso autoceļš Valmiera-Pērnava (Igaunija) dienvidu–ziemeļu virzienā, autoceļš Valka-Ainaži austrumu-rietumu virzienā.

Mazsalacas novads robežojas ar Alojas novadu, Burtnieku novadu un Rūjienas novadu.

Novads ietilpst Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā.

Ar 2009.gada 1.jūliju, saskaņā ar administratīvi teritoriālās reformas likumu, tika izveidots Mazsalacas novads, kurā tika apvienota Mazsalacas pilsēta ar lauku teritoriju ar apkārtnes trim pagastiem - Ramatas, Sēļu un Skaņkalnes, kuriem ir vēsturiski, ģeogrāfiski un saimnieciski izveidojušās ciešas saites ar Mazsalacas pilsētu.

Ar 2010. gada 15. februāri stājās spēkā grozījumi “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā” ar kuriem Mazsalacas novada teritorijā šobrīd ietilpst teritoriālās vienības: Mazsalacas pilsēta; Mazsalacas pagasts; Ramatas pagasts; Sēļu pagasts; Skaņkalnes pagasts.

Novada teritorija ir 417,6 km2 liela. Pagastus ar pilsētu saista samērā labi attīstīts autoceļu tīkls.

Novadā 2013.gada beigās dzīvoja 3716 iedzīvotāji (t.sk. 1397 - Mazsalacā, 660 – Mazsalacas pag., 459 – Ramatas pag., 439 – Sēļu pag., 761 - Skaņkalnes pag.). Salīdzinot ar 2012.gada sākumu, iedzīvotāju skaits pašvaldībā ir samazinājies par 149 cilvēkiem. Demogrāfiskā situācija 2013.gadā ir negatīva , t.i., piedzimuši 32, bet miruši 55 iedzīvotāji.

-->