Zobārsts Mazsalacā
2013-12-12

No 2013. gada 3. decembra Mazsalacas slimnīcas telpās, katru otrdienu no plkst. 9.00 - 16.00,  pieņems zobārste Jūlija Hmeļevska. Pierakstīties iepriekš var otrdienās no plkst. 9.00 - 16.00, pa tālruni 64251194.

Inese Kaužēna, Mazsalacas slimnīca
ERAF projekts ''Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA ''Mazsalacas slimnīca''
2013-06-05

Projekta ietvaros paredzēts attīstīt kvalitatīvus primārās veselības aprūpes pakalpojumus. Plānots veikt investīcijas tieši ārstniecības procesam nepieciešamās ierīcēs un aprīkojumā sterilizācijas telpā,  kā arī datortehnikas iegādē ģimenes ārstu māsu kabinetos, tādējādi sekmējot atbilstošu vides mikroklimata veidošanu veselības aprūpes iestādes pacientiem un personālam, paaugstinot pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un efektivitāti.

Projekta termiņš - 01.04.2013. - 31.12.2013, Nr.3DP/3.1.5.1.1/12/APIA/CFLA/069

Inese Kaužēna, Mazsalacas slimnīca
Veselības ministrs vieso jas Mazsalacā
2011-01-10

2011. gada 7. janvārī, par spīti sniegputenim un slikti izbraucamiem ceļiem, veselības ministrs Juris Bārzdiņš, kā iepriekš plānojis, ieradās darba vizītē Mazsalacā, lai iepazītos ar Mazsalacas slimnīcas darbu.
Viņu sagaidīja slimnīcas direktors Edgars Grandāns un Mazsalacas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Zunda.
Edgars Grandāns iepazīstināja ministru ar Mazsalacas slimnīcu pastāstot svarīgāko par iestādes darbību. Iepazīšanās ar slimnīcu turpinājās izstaigājot ēkas abus stāvus, sarunājoties ar mediķiem un domes priekšsēdētāju.
Ministra viesošanās laikā izskanēja atzinīgi vārdi par slimnīcas darbu no pašvaldības vadītāja Gunāra Zundas. Kā arī ministra pozitīvais vērtējums par Mazsalacas novadā pieejamajiem medicīnas pakalpojumiem, un par slimnīcas spēju veiksmīgi darboties sarežģītajos finansiālajos apstākļos, sniedzot iedzīvotājiem ambulatoros un stacionāros pakalpojumus, maksas paliatīvo aprūpi, kā arī neatliekamo medicīnisko palīdzību.

Zane Luste, sabiedrisko attiecību speciāliste
-->