Skaņkalnes pagasta bibliotēka
2011.02.06.

Skaņkalnes pagasta bibliotēkā pieejami bezmaksas pakalpojumi:

  • internets;
  • internetbanka;
  • e-pakalpojumi;
  • datu bāzes (Letonika, Lursoft laikrakstu bibliotēka, u.c.);
  • kopēšana, printēšana, skenēšana.

Pieejams elektroniskais katalogs http://valmiera.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx

Bibliotēkas lietošanas noteikumi

Datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskas izmantošanas kārtība

Lasītāja reģistrācijas kartīte

-->