Pirmie dati par Skaņkalnes pagasta bibliotēku ir fiksēti 1928. gadā, kad tiek dibināta Kultūras fonda bibliotēka ar 620 sējumiem par Ls 1226,53, to izvieto Skaņkalnes pagasta namā, un līdz pat 1939. gadam to apkalpo pagasta darbvedis Eduards Rusmanis. Tādējādi par bibliotēkas dibināšanas gadu uzskatāms 1928. gads.

1991. gadā dažādu apstākļu dēļ bibliotēka tika reorganizēta par grāmatu izsniegšanas punktu un tādā statusā darbojās līdz pat 2006. gadam. Pateicoties Valmieras bibliotēkas vadībai un Skaņkalnes pagasta padomei, tika pieņemts pozitīvs lēmums – izsniegšanas punktu atzīt par bibliotēku un reģistrēt valsts vienotajā bibliotēku reģistrā. No 2006. gada 11.maija atkal darbojas pilntiesīga iestāde – Skaņkalnes pagasta bibliotēka.

Skaņkalnes pagasta bibliotēka ir Mazsalacas novada pašvaldības izglītojošā, informatīvā un kultūras iestāde, kuras mērķis ir nodrošināt kvalitatīvus izglītības informācijas un izklaides pakalpojumus bibliotēkas lietotājiem, pilnveidot bibliotēkas informācijas publisku pieejamību, sniegt atbalstu vietējās sabiedrības attīstībā.

Uz 2015. gadu bibliotēkas grāmatu fonds - 4677 eksemplāri, tiek abonēti 22 periodiskie izdevumi.


Ieva Bāliņa, bibliotēkas vadītāja
-->