Sēļu pagasta bibliotēka
2011-11-07

Dibināta 1946.gadā. Bibliotēka ir pašvaldības kultūras centrs, kas nodrošina bibliotekāros pakalpojumus un informācijas pieejamību ikvienam Sēļu pagasta iedzīvotājam un viesim. Bibliotēka regulāri piedalās mūžizglītības procesā, organizējot konferences, seminārus un kursus. Bibliotēka ir nozīmīga vietējās sabiedrības pulcēšanās vieta.

Bibliotēkā var apgūt datorprasmes un iepazīties ar interneta iespējām, tiek sniegta palīdzība un mācīts apmaksāt rēķinus, atrast informāciju, sarakstīties un sarunāties ar radiem, draugiem ārzemēs. Bibliotēkā ir iespēja skatīties latviešu kino. Vecāki ar bērniem var justies mājīgi un aprūpēti, bērniem ir rotaļu stūrītis, vecāki pie tējas vai kafijas tases var iepazīties ar periodikas izdevumiem, apmainīties iespaidos par lasīto un saņemt informāciju par dažnedažādiem jautājumiem. Iesūtot nepieciešamo grāmatu sarakstu uz e-pastu, vajadzīgā literatūra tiek sameklēta, izmantojot bibliotēkas fondu jeb „aizņemoties” no kaimiņu bibliotēkām.
Bibliotēka regulāri piedāvā izstādes, kuras novērtē mākslas cienītāji, tās raisa ieinteresi par mākslu ikvienā bibliotēkas apmeklētājā.

Vija Jaunzeme, bibliotēkas vadītāja

Biedrības Ziemeļvidzemes ģeoparka sēde Sēļu muižā, 2011. gada 30.oktobrī.

-->