Ramatas pagasta bibliotēka
2011.08.16.

Ramatas pagasta bibliotēkā pieejami bezmaksas pakalpojumi:

  • internets;
  • internetbanka;
  • e-pakalpojumi;
  • datu bāzes (Letonika, Lursoft laikrakstu bibliotēka, u.c.);
  • kopēšana, printēšana, skenēšana.

Bibliotēkas nolikums

Iekšējās kārtības noteikumi

Bibliotēkas lietošanas noteikumi

-->