Ramatas pagasta bibliotēka
2013-08-28

Adrese:  „Jaunķīši”, Ramata, Ramatas pag., Mazsalacas novads, LV-4216
Tālr.: 64230615
E-pasts: ramatasbibl@inbox.lv
Bibliotēkas vadītāja
- Gunita Penka, gunita.penka@mazsalacasnovads.lv
Darba laiks:

No septembra līdz maijam

 No jūnija līdz augustam
 Pirmdiena  -  9.00-16.00
 Otrdiena

11.00-18.00

 9.00-16.00
 Trešdiena

11.00-18.00

 9.00-16.00
 Ceturtdiena

11.00-18.00

 9.00-16.00
 Piektdiena

9.00-16.00

 9.00-16.00
 Sestdiena 9.00-16.00  -
 Svētdiena -  -

Ramatas pagasta bibliotēka dibināta 1921. gadā kā Valterberģu  Mežgaliešu bibliotēkas biedrība. Pēc otrā pasaules kara bibliotēka dibinājās no jauna. Bibliotēkas pasē  dibināšanas gads - 1945. Šo gadu arī uzskata par bibliotēkas dibināšanas gadu, jo pirmās inventāra grāmatas ir datētas ar 1946. gadu. Ramatas pagasta teritorijā darbojušās divas bibliotēkas - Ramatas ciema bibliotēka un Silzemnieka ciema bibliotēka. Kad abus ciemus apvieno,  Silzemnieku bibliotēka kļūst par Ramatas ciema otro bibliotēku. Šo bibliotēku likvidē 60-to gadu beigās. Bibliotēka ilgus gadus atradās daudzdzīvokļu mājas  dzīvoklī, bet tagad tā atrodas Ramatas pagastam piederošā ēkā zem viena jumta ar kultūras centru.

2011.08.15., Gunita Penka, bibliotēkas vadītāja
-->