Mazsalacas pilsētas bibliotēka

Pārskats par Mazsalacas pilsētas bibliotēkas darbu 2013.gadā

Pārskats par Mazsalacas pilsētas bibliotēkas darbu 2012.gadā

Pārskats par Mazsalacas pilsētas bibliotēkas darbu 2011.gadā

Pārskats par Mazsalacas pilsētas bibliotēkas darbu 2010.gadā

Pārskats par Mazsalacas pilsētas bibliotēkas darbu 2009.gadā
2010-12-07

Mazsalacas pilsētas bibliotēka ir viena no vecākajām Ziemeļvidzemē. Vadoties pēc arhīva materiāliem, 1886.gadā Mazsalacā tika dibināta un rosīgu darbību uzsāka Labdarības biedrība, kura atvēra plašu bibliotēku. 1899.gadā bibliotēku pārņēma Saviesīgā biedrība un tā pārcēlās uz biedrības namu Rīgas ielā 4/6, kur atradās līdz pat 1934.gadam. Šajā laikā Saviesīgās biedrības bibliotēka bija vienīgā publiskā bibliotēka Mazsalacā un lasītājiem tā bija atvērta svētdienās no plkst. 12:00 līdz 15:00. Naudu tā saņēma no biedrības budžeta un darbojās līdz pat 1938.gadam, kad Saviesīgā biedrība tika likvidēta.

Pēc tam bibliotēka atradās Mazsalacas Aizsargu organizācijas pilnvarotā A.Zaļā glabāšanā, līdz 1939.gadā to ar Kultūras fonda piekrišanu pārņēma Mazsalacas pilsētas valde. Bibliotēka tika pārvietota uz Pērnavas ielu 4, kur tā lasītājiem bija pieejama 2 reizes nedēļā pa 2 stundām. Taču ir ziņas, ka šajā laikā bibliotēka reāli nav darbojusies.

Savu darbību tā atsāka tikai pēc kara 1945.gadā kultūras nama telpās. Šajā laikā arī veikti pirmie ieraksti inventāra grāmatā. Kultūras namam nodegot, bibliotēka pārvietojās uz Pasta ielu 2, bet kopš 1965.gada tās adrese ir Rīgas iela 14.

2007.gada maijā ar Mazsalacas pilsētas domes lēmumu, apvienojot Mazsalacas pilsētas bibliotēku un Mazsalacas bērnu bibliotēku, izveidoja Mazsalacas pilsētas bibliotēku ar 2 nodaļām – Pieaugušo nodaļu, kura atrodas Rīgas ielā 14, un Bērnu nodaļu, kura atrodas Upes ielā 2.

Mazsalacas pilsētas bibliotēka ir pilsētas un, kopš 2009.gada jūlija, arī novada kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas pilda vietējas nozīmes bibliotēkas funkcijas, nodrošinot vietējās sabiedrības vajadzībām atbilstošus bibliotekāros, bibliogrāfiskos un informacionālos pakalpojumus. Bibliotēka veic ne tikai kultūras, informācijas un izglītības, bet arī sociālās un izklaidējošās funkcijas.

Pamatojoties uz bibliotēkas nolikumu un pašvaldībā apstiprinātiem bibliotēkas lietošanas noteikumiem, bibliotēka visiem tās lietotājiem nodrošina brīvu un neierobežotu literatūras un informācijas saņemšanu.

2010.gadā Mazsalacas pilsētas bibliotēka tika akreditēta un tai piešķirts vietējas nozīmes bibliotēkas statuss.

Zane Berga, bibliotēkas vadītāja
-->