Mazsalacas novada Kultūras centra amatiermākslas kolektīvu un kursu nodarbības 2014. / 2015. gada sezonā
2014-11-19

Diena

Laiks

Nodarbību vieta

Kolektīvs

Vadītājs

Pirmdiena

10.00-11.00

Lielā zāle

Vingrošana senioriem

Sarmīte Kauliņa

Pirmdiena

16.00-16.45

Lielā zāle

Tautisko deju kopa

”Kamolītis”

1.-2.klase

Baiba Bīviņa

Pirmdiena

17.00- 17.30

Lielā zāle

Ritmikas un tautisko deju kopa “Danču bērni”

3.-4.gadi

Baiba Bīviņa

Pirmdiena

17.40-18.20

Lielā zāle

Ritmikas un tautisko deju kopa “Danču bērni” 

5.-6.gadi

Baiba Bīviņa

Pirmdiena

19.00-20.00

Lielā zāle

Aerobika  

/maksas grupa/

Anna Paņina

Pirmdiena

17.15-18.00


Kamīnzāle

Ģitārspēle

/iesācējiem/

Aleksandrs Savickis

Pirmdiena

18.00-18.45

Kamīnzāle

Ģitārspēle

/ar 

priekšzināšanām/

Aleksandrs Savickis

Pirmdiena

18.00 – 19.30

Mazā zāle

Angļu valoda /ar priekšzināšanām/

Agita Āboltiņa

19.30 – 21.00

Angļu valoda /iesācējiem/

Otrdiena

10.00 – 12.30

Kamīnzāle

Senioru  vokālais ansamblis “Atbalss”

Vija Seimane

Otrdiena

17.00 – 18.00

Lielā zāle

Stepa aerobika

/maksas grupa/

Lienīte Tāluma

Otrdiena

16.45-19.00

Kamīnzāle

Mazsalaca Youth Jazz Band

Kārlis Vanags

Otrdiena

18.30 – 21.00

Lielā zāle

Dāmu deju kopa “Minna”

Ingūna Korņējeva

Trešdiena

10.00 – 12.00

mēneša 2. un 4.trešdiena

Mazā zāle

TLMS “Mazsalaca” un  interesenti-adīšana,tamborēšana

Rita Ertmane

Trešdiena

12.00 – 14.00

Kamīnzāle

Veselīga uztura skola

Ženija Narņicka

Trešdiena 

16.00-16.45

Lielā zāle 

Tautisko deju kopa “Kamolītis”

1.-2. klase

Baiba Bīviņa

Trešdiena

17.00-17.30

Lielā zāle

Ritmikas un tautisko deju kopa

“Danču bērni”

3.-4.gadi

Baiba Bīviņa

Trešdiena

17.40-18.20

Lielā zāle

Ritmikas un tautisko deju grupa 

“Danču bērni”

5.-6. gadi

Baiba Bīviņa

Trešdiena

15.00  - 17.00

Mazsalacas vidusskola

Jauniešu deju kopa “Magone”

Aija Vidovska

Trešdiena

18.00 – 20.00

Mazsalacas mākslas skola

Gleznošanas darbnīcas

Laila Strada

Trešdiena

19.00– 21.30

Lielā zāle

Joga

/ maksas grupa/

Ārija Švēde

Ceturtdiena

17.00 – 18.00

Lielā zāle

Stepa aerobika

/maksas grupa/

Lienīte Tāluma

Ceturtdiena

18.00-20.00

Lielā  zāle

Tautisko deju kopa “Kamolītis”

5.-6. klase

Jānis Trezuns

Aija Vidovska

Ceturtdiena

20.30-22.30

Lielā zāle

Vidējās paaudzes deju kopa “Skaņaiskalns”


Jānis Trezuns

Piektdiena

14.30- 16.00

Lielā zāle

Vokālā grupa

“Svētdiena”

/jauktais vokālais ansamblis /

Inta Jurka

Piektdiena

16.00-17.40

Lielā zāle

Vokālā grupa

“Svētdiena”

/sākumskolas  grupa/

Inta Jurka

Piektdiena

17.00-17.40

Lielā zāle

Vokālā grupa

“Svētdiena”

/pirmskolas grupa/

Inta Jurka

Piektdiena

17.40-18.40

Kamīnzāle

Vokālā grupa “Svētdiena”/duets/

Inta Jurka

Piektdiena

17.00 – 19.00

mēneša 

2. piektdienā

Kamīnzāle

Foto studija “Fokuss”

Aleksejs Koziņecs

Piektdiena

18.00 – 21.00

Lielā zāle

Jauktais koris “Salaca”

Dita Tomsone

Valdis Tomsons

Sestdiena

10.00 – 12.30

Lielā zāle

Jauktais koris “Salaca”

Dita Tomsone

Valdis Tomsons


Sestdiena

10.00-12.00


mēneša 2.3.un 4 .sestdiena

Kamīnzāle

TLMS “Mazsalaca”un interesanti,aušana

Rita Ertmane

Gunta Jēkabsone

Sestdiena

13.00-14.00

Lielā zāle

Vokālā grupa

“Svētdiena”

/vecākā grupa/

Inta Jurka

Sestdiena

14.00-15.00

Lielā zāle

Vokālā grupa

“Svētdiena”

/zēnu grupa/

Inta Jurka

Sestdiena

10.00 – 13.00

Mazsalacas vidusskola

Jauniešu deju kopa “Magone”

Aija Vidovska

Sestdiena

13.00 – 16.00

Mazā zāle

Vokālais ansamblis “Ēra”

Dita Tomsone

Svētdiena

18.00 – 20.30

Ramatas Kultūras centrā

Ramatas amatierteātris

Gunta Maskaviča

Daina Akmeņkalne, kultūras pasākumu organizatore
-->