2014-07-01

 

 Iestāde

 

 Adrese

 

 Kontakti

 

 Vadītājs

 

 Mazsalacas novada
 pašvaldība

 

 Pērnavas iela 4
 Mazsalaca

 

 t./f. 64251908
mazsalaca.dome@mazsalacasnovads.lv

 

Harijs Rokpelnis

 

 Ramatas pagasta pārvalde

 

"Ķīši", Ramata 

 

 t./f. 64230602

ramatas.pp@mazsalacasnovads.lv

 

 Inguna Liepiņa

 

 Sēļu pagasta pārvalde

 

"Sēļu muiža", Sēļi

 

 t./f. 64268084

selu.pp@mazsalacasnovads.lv

 

 Viktors Kalniņš

 

 Mazsalacas vidusskola

 

 "Parka 30"
 Mazsalaca

 

 t./f. 64251270
vidusskola@mazsalacasnovads.lv

 

 Zaiga Ivana

 

Ramatas sākumskola

 

 "Pūcītes”
 Ramata

 

 t. 64230584
iveta.kauzena@mazsalacasnovads.lv

 

 Iveta Kaužēna

 

Mazsalacas mūzikas
 un mākslas skola

 

 Pasta iela 3a
 Mazsalaca

 

 t./f. 26596103
mirdza.svike@mazsalacasnovads.lv

 

 Mirdza Svīķe

 

 Mazsalacas pirmsskolas
 izglītības iestāde

 

Parka iela 14
  Mazsalaca

 

  t./f. 64251187
saiva.liepa@mazsalacasnovads.lv

 

 Saiva Liepa

 

Sēļu pagasta Tautas nams

 

 "Sēļu muiža"
  Sēļi

 

  m.26321158 f. 64268084
inara_bluma@inbox.lv

 

Ināra Blūma

 

 Ramatas pagasta Kultūras centrs

 

 „Jaunķīši”
 Ramata

 

 t. 29418618, f. 64230602
aiga.zake@mazsalacasnovads.lv

 

 Aiga Zaķe

 

 Mazsalacas pilsētas bibliotēka

 

 Parka iela 9-2, Mazsalaca

 

  t./f. 64251246
zane.berga@mazsalacasnovads.lv

 

 Zane Berga

 

 Ramatas pagasta bibliotēka

 

 „Jaunķīši”
 Ramata

 

  t./f. 64230615
gunita.penka@mazsalacasnovads.lv

 

 Gunita Penka

 

 Sēļu pagasta bibliotēka

 

 "Sēļu muiža"
 Sēļi

 

 t./f. 64268083
inara_bluma@inbox.lv

 

 Ināra Blūma

 

 Skaņkalnes pagasta bibliotēka

 

 Bērzu iela 2-19
Skaņkalne

 

 t./f. 64251739
ieva.balina@mazsalacasnovads.lv

 

 Ieva Bāliņa

 

 Mazsalacas novada bāriņtiesa

 

 Pērnavas iela 4
 Mazsalaca

 

 t. 64207844
barintiesa@mazsalacasnovads.lv

 

 Ilze Šteinberga

 

 Mazsalacas novada
 Sociālais dienests

 

 Parka iela 14
 Mazsalaca

 

 t. 64251404
socialais.dienests@mazsalacasnovads.lv

 

 Agrita Bērziņa

 

 Mazsalacas novada
 Kultūras centrs

 

 Rūjienas iela 1
 Mazsalaca

 

 t./f. 64251203

dace.jurka@mazsalacasnovads.lv

 

 Dace Jurka

 

 Mazsalacas novada muzejs

 

 Rīgas iela 1
 Mazsalaca

 

 t. 26519165
turisms@mazsalacasnovads.lv

 

Vija Rozenberga

 

 Skaņākalna dabas parks

 

Parka iela 36
 Mazsalaca

 

t. 26429500
turisms@mazsalacasnovads.lv

 

Valdis Kampuss

 

Mazsalacas novada
 Tūrisma informācijas un uzņēmējdarbības atbalsta centrs

 

Rīgas iela 1
 Mazsalaca

 

 t. 64251776, 28374774
turisms@mazsalacasnovads.lv

 

 Valters Mitāns

 

Mazsalacas novada
 Dzimtsarakstu nodaļa

 

Pērnavas iela 4
Mazsalaca

 

  t. 64207846
dzimtsaraksti@mazsalacasnovads.lv

 

Anna Penka

 

 Izglītības pārvalde

 

Lāčplēša iela 2
Valmiera

 

t./f. 64207168
izglitiba@valmraj.lv

 

Ieva Stiģe

 

 Būvvalde

 

Alejas iela 8
Kocēni

 

t. 64222601

 

Ilga Kokoreviča

 

 Ramatas pagasta feldšerpunkts

 

 "Ķīši”
 Ramata

 

 t. 64230617

 

Svetlana Vilne

 

 Sēļu pagasta feldšerpunkts

 

 "Kaļķi"-1, Sēļi

 

 t. 64268085

 

Vineta Krastiņa

 

 Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvalde

 

 

Garā iela 4, Valmiera

 

 

t. 28648175

 

 Inspektore Mazsalacas novadā Gunita Grantiņa

 

 t. 29162071, 64201318

 

 Nepilngadīgo lietu inspektore Rita Ozarska

 

 t. 20383916

 

 Inspektors Skaņkalnes pagastā Jānis Kramiņš

 

 Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs

 

http://www.llkc.lv/

 

 t. 26362938

rita.gluha@mazsalacasnovads.lv

 

Lauku attīstības speciāliste Mazsalacas novadā Rita Gluha 

-->