Mazsalacas novadā sekmīgi īstenojies projekts „Pašvaldību aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu skolēnu pārvadāšanu un ar to saistītos atbalsta pasākumus”, kas Latvijas - Šveices sadarbības programmas ietvaros iesākās 2006. gadā. Autobusa saņemšanai pieteicās Ramatas pagasta padome, bet 2009. gadā Mazsalacas novada domei vajadzēja apstiprināt dalību projekta tālākajā īstenošanā, lemjot par projekta līdzfinansējuma un autobusa uzturēšanas izdevumu iekļaušanu Mazsalacas novada domes budžetā.
2010. gada nogalē Mazsalacas novada pašvaldība saņēma jauno autobusu, kas paredzēts skolēnu pārvadāšanai un tikai šādam nolūkam izmantojams vismaz sešus gadus. Autobuss ir aprīkots ar 40 sēdvietām un 41 stāvvietu.
Ikdienā jaunais skolēnu autobuss ar šoferi Māri Menci pie stūres divreiz dienā kursēs pa maršrutu Ramata-Mazsalaca-Ramata, lai skolēni no rīta nokļūtu Ramatas sākumskolā un Mazsalacas vidusskolā, bet pēcpusdienā laimīgi atgrieztos mājās.
Šī gada 6. janvārī, izrotāts ar baloniem, autobuss pirmo reizi devās ceļā, lai pēc ziemas brīvlaika nogādātu skolēnus uz mācībām. Nākamais brauciens kā balva Mazsalacas vidusskolas pirmo četru klašu skolēniem, kas pirmo semestri beiguši ar labām un teicamām sekmēm. Jaunais autobuss mācībās čaklākos sākumskolēnus aizvizināja nelielā ekskursijā uz Sēļu muižu, kur bērnus sagaidīja, muižu izrādīja un ar bibliotēku iepazīstināja bibliotekāre un novada domes deputāte Vija Jaunzeme.
Vislielākais prieks par projekta rezultātu ir skolēniem, kam būs iespēja braukt jaunajā un ērtajā autobusā. Gandarījums arī pašvaldības pārstāvjiem, kas piedalījušies projekta īstenošanā, un jācer, ka priecāsies ikviens, kas ikdienā redzēs košo autobusu ar uzrakstu „SKOLĒNI” braucam pa tuvākiem un tālākiem ceļiem!
Ramatas pagasta pārvaldes darbinieki brīdina, ka, pateicoties burvīgajai ziemai, mainīgajiem laika apstākļiem un neprognozējamam ceļa segumam, iespējamas nelielas kavēšanās braukšanas laikos, un novēl: „Esiet pacietīgi un iecietīgi jaunā gadā un jaunā autobusā!”

2011.01.07., Zane Luste, sabiedrisko attiecību speciāliste

Tā Latvijā top skolēnu autobusi (Latvijas–Šveices sadarbības projekts): http://www.vraa.gov.lv/lv/sveice/aktualitates/

-->