Sāksim jauno mācību gadu ar jaunu projektu!
2014-08-14

Jauno 2014./2015. mācību gadu Mazsalacas vidusskolā uzsāku ar priecīgu vēsti: Nordplus projekts - ”Maths through fingers”, tulkojumā „Matemātika caur pirkstiem” ir apstiprināts!

Projekts darbosies no 2014.gada 1.augusta līdz 2016.gada 30.jūnijam. Tas ir priecīgs notikums, tajā pašā laikā arī nopietns un atbildīgs darbs skolēniem, skolotājiem un viesus uzņemošajām ģimenēm.

Lilija Gūtmane – angļu valodas skolotāja, projekta kontaktpersona
Būtiski uzlabojušies Mazsalacas novada skolēnu mācību apstākļi
2013-09-19

Mazsalacas novada pašvaldībā septembra beigās tiks pabeigts vērienīgs KPFI (Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta) projekts, ar kura palīdzību ir nosiltināta Mazsalacas vidusskolas sporta zāle, uzstādīti saules kolektori un visā skolā nomainītas apgaismojuma lampas. Pēc KPFI projekta ieviešanas ir uzlaboti Mazsalacas vidusskolas audzēkņu mācību apstākļi, iegūts siltumenerģijas ietaupījums un uzlabots ēkas ārējais izskats, kā arī palielināts tās kalpošanas laiks.

Sporta zāles ēkas ekspluatācija uzsākta 1970. gadā. Tai ir ķieģeļu mūra ārsienas un dzelzsbetona pārsegums. Pirms projekta, saskaņā ar apsaimniekotāja sniegto informāciju, vidējā temperatūra telpās apkures periodā bija 14 oC un tika konstatēts, ka mikroklimats ir neapmierinošs.

Ņemot vērā energoaudita ietvaros konstatētās problēmas, lai samazinātu CO2 emisijas un siltumenerģijas patēriņu, projekta ietvaros ēkā īstenoja:

  • ārsienu un cokola siltināšanu,
  • apgaismes sistēmas rekonstrukciju, uzstādot energoefektīvus gaismekļus un armatūru,
  • saules kolektoru sistēmas uzstādīšanu karstā ūdens sagatavošanai.

Projektā plānots panākt CO2 emisiju samazinājumu 71,92930 t gadā.

Mazsalacas novada pašvaldības izpilddirektors Ritvars Sirmais: Priecājos, ka, noslēdzoties sporta zāles siltināšanai, uzlabosies siltumnoturība telpās un tiks novērsta pelējuma rašanās telpu iekšpusē. Tagad, kad vizuāli un tehniski savesta kārtībā sporta zāles ārējā daļa, varēsim veiksmīgi un droši plānot sporta zāles iekštelpu uzlabošanu. 

Projekta kopējās izmaksas ir 157 647 LVL. No šīs summas KPFI finansējums ir 75% jeb LVL 118 235, savukārt pašvaldības līdzfinansējums ir 25 % jeb LVL 39 412. Oficiālais projekta beigu termiņš ir šī gada 30. oktobris, tomēr būvdarbus, kurus veic SIA “Taupi”, firma plāno pabeigt jau līdz 30. saptembrim. Būvuzraudzību nodrošina SIA "Firma L4", autoruzraudzību - SIA "Vidzemes būvnieks".

Ilze Mitāne, sabiedrisko attiecību speciāliste
Projekts "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Mazsalacas vidusskolas ēkā"
2013-08-26

Kopš jūnija norisinās būvdarbi projektā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Mazsalacas vidusskolas ēkā”. Projekta būvuzraudzību nodrošina SIA "Firma L4".
Šobrīd ir  paveikta lielākā daļa no saules kolektoru un LED apgaismojuma uzstādīšanas darbiem. Septembrī vēl turpināsies ēkas fasādes un cokola siltināšanas un krāsošanas darbi, bruģējuma izveide ap cokolu. Būvdarbus paredzēts pabeigt septembra beigās.

Liega Puķulauka, projektu vadītāja
Projekts "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Mazsalacas vidusskolas ēkā"
2013-05-30

Noslēdzies iepirkums par būvdarbu veikšanu projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Mazsalacas vidusskolas ēkā”. Par būvdarbu veicēju izvēlēta SIA "Taupi" no Ventspils novada. Plānots, ka skolas sporta zāles siltināšana, saules kolektoru izbūve un apgaismojuma nomaiņa tiks veikta līdz  30.09.2013.

Projekta attiecināmās izmaksas  ir LVL 157647.22, no tām Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzekļi ir 75% jeb LVL 118235.41.

Inguna Zukure, projektu vadītāja
Projekts "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Mazsalacas vidusskolas ēkā"
2013-01-08

Mazsalacas vidusskola 2012.gada nogalē iesniedza pieteikumu atklāta projektu konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai” II  kārtā. Pēc pieteikumu izvērtēšanas sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vides investīciju fonds" ir apstiprinājusi finansējuma piešķiršanu Mazsalacas vidusskolas projekta Nr. KPFI-15.1/130 "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Mazsalacas vidusskolas ēkā" realizācijai.

Projekta īstenošanas rezultātā jāsasniedz oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma rādītājs vismaz 71929.30 kgCO2 gadā.

Lai samazinātu CO2 emisijas, siltumenerģijas patēriņu un panāktu maksimālu izmaksu efektivitāti, projekta ietvaros Mazsalacas vidusskolas ēkā plānotas aktivitātes: ārsienu un cokola siltināšana sporta zālei, apgaismojuma sistēmas rekonstrukcija vidusskolā, uzstādot energoefektīvus gaismekļus un armatūru, un saules kolektoru sistēmas uzstādīšana karstā ūdens sagatavošanai.

Projekta attiecināmās izmaksas  ir LVL 157647.22, no tām Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzekļi ir 75% jeb LVL 118235.41.

Inguna Zukure, projektu vadītāja
-->