2013-07-02

Adrese:  "Parka 30", Mazsalacas pagasts, Mazsalacas novads, LV-4215
Tālr./fakss: 64251270
E-pasts: vidusskola@mazsalacasnovads.lv
E-žurnāls: www.e-klase.lv
Direktore - Zaiga Ivana, t.26568240, zaiga.ivana@mazsalacasnovads.lv
Mājas lapa: http://mazsalacasvsk.skolam.lv/

Mazsalacas vidusskolas skolotāju, vecāku biedrība "MAVI":

  1. Inese Bērziņa;
  2. Ināra Šulce;
  3. Līga Āboltiņa;
  4. Maija Grotuse;
  5. Valda Siņicina.

Valtenberģu muižas komplekss

Mazsalacas vidusskolas ēdnīca

Naktsmītnes

-->