Mazsalacas vidusskola organizē brīvprātīgo kustību 
2014-05-29

Kā tiks veikta brīvprātīgā darba uzskaite?

 1. Katram brīvprātīgajam tiks izsniegta brīvprātīgā darba uzskaites grāmatiņa, kurā darba devējs ar parakstu apliecinās nostrādāto laiku.
 2. Beidzot 9. vai 12.klasi, brīvprātīgais saņems apliecinājumu par nostrādāto stundu skaitu.

Kādam jābūt brīvprātīgajam?

 1. Atbildīgam
 2. Precīzam
 3. Ieinteresētam

Kas ir brīvprātīgais darbs

 1. Brīvprātīgais darbs ir laika un prasmju ziedojums sabiedriski lietderīgiem mērķiem.
 2. Tas ir darbs bez atlīdzības.

Ko Tev sniegs brīvprātīgais darbs?

 1. Aktīvi iesaistīsies sabiedriskajā dzīvē.
 2. Līdzdarbosies dažādos projektos.
 3. Iegūsi jaunu pieredzi – sociālu un profesionālu.
 4. Iegūsi jaunas zināšanas.
 5. Parādīsi savus talantus un prasmes.
 6. Iegūsi jaunus sociālos kontaktus.
 7. Uzlabosi savu un apkārtējo dzīves kvalitāti.
 8. Iegūsi Mazsalacas vidusskolas izsniegtu apliecinājumu par iesaistīšanos brīvprātīgajā darbā, kas Tev var ļoti noderēt, veidojot turpmāko karjeru.

Kas var kļūt par brīvprātīgo?

 1. Ikviens skolēns no 7. klases līdz 12.klasei  neatkarīgi no iegūto zināšanu, prasmju un iemaņu līmeņa.
 2. Galvenais būt motivētam un gatavam atbildīgi veikt darbus dažādās jomās un dažādās Mazsalacas novada pašvaldības iestādēs.

Kā iesaistīties brīvprātīgo kustībā?

 1. Pieteikties personīgi pie Mazsalacas vidusskolas direktores vietnieces audzināšanas jomā
  Valentīnas Golovņa

Iesaistīties brīvprātīgajā darbā ir mūsdienīgi!

Liene Bogdanova, mājas lapas administratore
Uzņemšana
2014-05-23

Mazsalacas vidusskola sadarbībā ar Ogres tehnikumu 2014./2015. mācību gadā uzņem audzēkņus ar pamatizglītību profesionālās vidējās izglītības programmā (mācību ilgums 4 gadi), iegūstot kvalifikāciju:

 • mēbeļu galdnieks (prakses vieta - SIA „MEFA”)
 • viesmīlības pakalpojumu speciālists (prakses vieta - SIA „Vidovska serviss”)
 • apģērbu modelētājs (prakses vieta - „Aigas darbnīca”).

Skola piedāvā iespēju:

 • darboties interešu izglītības pulciņos un mākslinieciskās pašdarbības kolektīvos,
 • iegūt B kategorijas autovadītāja apliecību,
 • sadarbībā ar Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmiju apgūt programmu „Esi līderis”,
 • veidot un darboties skolēnu mācību uzņēmumos,
 • darboties skolēnu pašpārvaldē,
 • iesaistīties skolas starptautiskajos projektos.

Audzēkņiem pieejama dienesta viesnīca (dzīvošana bez maksas), kā arī atmaksā ceļa izdevumus. Par praksē paveikto audzēkņi saņems stipendiju.

Audzēkņu uzņemšana, pārrunas ar audzēkņiem un vecākiem, līgumu slēgšana:

 1. 16.jūnijā no plkst. 9.00 līdz 12.00
 2. 17. jūnijā no plkst. 12.00 līdz 15.00 un no plkst. 17.00 līdz 19.00
 3. 25. augustā no plkst. 9.00 līdz 12.00

Nepieciešamie dokumenti: izglītību apliecinoša dokumenta kopija (uzrāda oriģinālu):

 • medicīnas izziņa (veidlapa 027/u),
 • 2 fotogrāfijas 3x4 cm,
 • uzrāda personu apliecinošu dokumentu.

Mazsalacas vidusskola, „Parka 30”, Mazsalacas pagasts, Mazsalacas novads, LV-4215. Tālr., fakss: 64251270, e-pasts: vidusskola@mazsalacasnovads.lv, ājas lapa: http://www.mazsalacasvsk.skolam.lv/

Iepazīšanās ar skolu 28.maijā plkst. 18.00.

Skolas vadība
Skolēnu mācību uzņēmumu Ziemassvētku gadatirgus
2013-11-21

20. novembrī no plkst. 13.30 līdz 15:00 Mazsalacas vidusskolā norisinājās Lokālais Skolēnu mācību uzņēmumu Ziemassvētku gadatirgus. Apmeklētāji varēja iegādāties oriģinālas Ziemassvētku dāvanas, ko saražojuši Mazsalacas vidusskolas skolēni!

Biznesa izglītības biedrība Junior Achievement – Young Enterprise Latvija ar Swedbank atbalstu jau vairākus gadus realizē Skolēnu mācību uzņēmumu programmu. Šogad tās ietvaros Mazsalacas vidusskolā nodibināti 7 Skolēnu mācību uzņēmumi. Gadatirgus apmeklētāji varēja iegādāties dažādus interjera priekšmetus, rokdarbus, Montesori attīstošās spēles, vannu bumbas, atstarotājus un citas interesantas preces.

Skolēnu mācību uzņēmums ir praktiskās uzņēmējdarbības mācību metode, ko ikdienas mācību darbā pielieto vairāk kā simts JA-YE Latvija dalībskolu. Ziemassvētku gadatirgus ir daļa no mācību procesa. Tā laikā skolēni iepazīstina ar savu biznesa ideju, produkta ražošanas procesu un tajā gūto pieredzi. Pasākuma mērķis ir praktiskās uzņēmējdarbības prasmju un iemaņu pilnveidošana reālā vidē, realizējot skolēnu mācību uzņēmuma preces un pakalpojumus, tādejādi pilnveidojot skolēnu uzņēmējdarbības prasmes.

Dalībnieki:

 

 Nr.p.k.

 

 SMU nosaukums

 

 Klase

 

 Skola

 

 Produkts

 1.  Spridzeklīši  5.  Mazsalacas vidusskola  Atstarotāji
 2.  Tīģerīši  5.  Mazsalacas vidusskola  Rokdarbi, kartiņas
 3.  V&L  6.  Mazsalacas vidusskola  Burciņas ar novēlējumiem
 4.  Montesori for you  7., 8.  Mazsalacas vidusskola  Montesori attīstošās spēles
 5.  Perfumare  10.  Mazsalacas vidusskola  Smaržu spilventiņi
 6.  Dream World  10.  Mazsalacas vidusskola  Sapņu ķērāji
 7.  Pļava  10.  Mazsalacas vidusskola  Vannu/kāju bumbas
Žūrijas komisijas dalībnieki:
 Nr.p.k.  Vārds, uzvārds

 

Amats

 

Iestāde

 1.  Jānis Bergs  Klientu konsultants  Finanšu centrs "Valmiera", AS "Swedbank"
 2.  Harijs Rokpelnis  Domes priekšsēdētājs  Mazsalacas novada pašvaldība
 3.   Andris Lauznis   Deputāts  Mazsalacas novada pašvaldība
 Valdes priekšsēdētājs  SIA „X-centrs”
 4.   Dace Mažānova   Deputāte  Mazsalacas novada pašvaldība
 Valdes priekšsēdētāja  SIA „Eglītes mežs”
 5.  Mareks Bērziņš  Īpašnieks  ZS „Lojas”
Nominācijas
 1. Labākā pārdošanas komanda – SMU Dream World
 2. Kvalitātes produkts – SMU Tīģerīši
 3. Videi draudzīgs produkts – SMU Pļava
 4. Inovatīva biznesa ideja – SMU Perfumare
 5. Labākā reklāma – SMU Pļava
 6. Labākā dāvana – SMU Spridzeklīši
 7. Biļete uz Swedbank SMU Ziemassvētku gadatirgu 6. decembrī – SMU Pļava

Simpātiju balva no Jāņa Berga, Swedbank Valmieras finanšu centra klientu konsultanta, tika piešķirta SMU Tīģerīši.

Nākošais SMU gadatirgus, kurā varēs iepazīties ar jauno uzņēmēju piedāvātajām precēm – š.g 29. novembrī, ViA no plkst. 12:00 – 15:00.

Inga Strižņova, Mazsalacas vidusskolas sociālo zinību un angļu valodas skolotāja
Krauze savā mācību stundā intervē skolēnus un aicina sekot līdzi aktuālajam visapkārt
2013-10-11

Arī žurnālists Arnis Krauze ar savu pieredzi iesaistījies izglītojošajā akcijā "Iedvesmo mācīties", viņš pirmdien Mazsalacas vidusskolā ar skolēniem runāja par mērķiem un mērķtiecību, daloties savā žurnālista pieredzē un karjeras gājumā.

Krauze skolēniem uzsvēra nepieciešamību sekot pilsētā, valstī un pasaulē notiekošajam un redzēto, dzirdēto analizēt, jo tā esot ne tikai žurnālista, bet arī jebkura veiksmīga cilvēka panākumu sastāvdaļa.

Stunda izvērtās kā intervija, jo Krauze iztaujāja skolēnus par to, kas viņu dzimtajā pilsētā Mazsalacā ir ievērības vērts un ar ko viņi lepojas, par ko vēlas kļūt un kā to plāno sasniegt (lasīt).

Portāls Delfi
-->