Mūzikas skola sākotnēji atradās Rīgas ielā 10, bet no 2008. gada 20. oktobra turpina darbu  Pasta ielā 3a.
Audzēkņu uzņemšana notiek maija beigās, nokārtojot uzņemšanas pārbaudījumu. Skolu beidzot audzēkņi saņem apliecību par profesionālās ievirzes izglītības iegūšanu, kas dod tiesības iestāties vidējās mūzikas mācību iestādēs – mūzikas vidusskolās.

2011.02.21., Mirdza Svīķe, direktore

-->