Atzinības raksts Luīzei Martai Stradai
2014-12-10
Apsveicam Luīzi Martu Stradu par iegūto Atzinības rakstu 45. Taivānas Pasaules bērnu mākslas konkursā! Atzinīgi novērtētais darbs "My Cat" tapa 2013. gadā zīmēšanas stundās pie skolotājas Birutas Jansones. Diplomu Luīze saņēma 2014. gada 28. novembrī Rīgā, Taipejas Misijas organizētajā konkursa apbalvošanas ceremonijā.
 
Laila Strada, mākslas skolas vizuāli plastiskās mākslas programmas vadītāja
Lepojamies!
2014-06-25

Lepojamies ar mūsu audzēkņu panākumiem Latvijas profesionālās ievirzes mākslas skolu audzēkņu vizuālo darbu konkursā „Jāņa Cimzes Dziesmu rota”, kuru rīkoja  Valkas Mākslas skola sadarbībā ar Valkas novada domi un Latvijas Nacionālo kultūras centru, atzīmējot skolotāja, latviešu mūzikas darbinieka Jāņa Cimzes 200 gadu jubileju. ”. Konkursa uzdevums bija vizuāli interpretēt brīvi izvēlētu Cimzes tautasdziesmas apdari, attēlojot saturu, melodiju un noskaņu.

4. klases audzēknim Mārcim Miķelim Bērziņam (skolotāja Laila Strada)  godalgotā 1. vieta un naudas balva, bet 2. klases audzēknei Martai Aleksandrai Grantiņai (skolotāja Gita Sirmā) Latvijas Nacionālā kultūras centra balva . Mārcis savā darbā ilustrēja tautasdziesmas „Kur tad tu nu biji āzīti manu” apdari.

Konkursā piedalījās 46 Latvijas mākslas skolas ar 465 bērnu darbiem - gleznojumiem, zīmējumiem un grafikām.

Laila Strada
Mākslas skolas audzēkņi veido animācijas īsfilmas par Valteru Hirti
2014-06-19

Projekta "Tradicionālas vērtības un jaunas prasmes - sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai" animācijas un videomontāžas nodarbībās jūnija pirmajā nedēļā Mazsalacas vidusskolas datorcentrā čakli darbojās Mazsalacas Mūzikas un mākslas skolas Vizuāli plastiskās mākslas programmas audzēkņi, kuri vasaras prakses ietvaros veidoja Stop-Motion animācijas filmiņas aplikācijas tehnikā.

Gatavojoties projekta nodarbībām, vecāko klašu audzēkņi Ieva, Mārcis, Dagnija, Aivis, Jasmīna, Roberta, Marks, Jānis, Kate, Alise iepazinās ar V. Hirtes darbu ekspozīciju Mazsalacas muzejā, pētīja tēlus . Kopīgi tika sacerēts sižets 5 filmiņām par Valteru Hirti. Stāstā meistars dodas uz mežu pēc materiāla, noguris aizmieg un nosapņo raibu sapni. Pamodies viņš dodas mājup, pa ceļam redzot dažādus iedvesmas avotus savam nākamajam darbam – spieķim. Tad koktēlnieks rosās un strādā savā darbnīcā līdz spieķis gatavs un ar to var doties pastaigā pa Mazsalacu.

6. filmiņu veidoja 3. klases skolniece Luīze, attēlojot Valtera Hirtes dzīvi - strādāšanu darbnīcā, daudzos tēlus un mūža galu.

Filmiņu kadru fotografēšana, skaņas ierakstīšana un video apstrāde bija jāveic ļoti ātrā tempā, tādēļ jo lielāks gandarījums visiem bija par interesanto rezultātu.

Radītās sešas īsfilmas aplūkojamas vietnē YouTube: https://www.youtube.com/channel/UChjl4qm_fX8nASvL0jxYfWA

Zane Luste, Laila Strada
Mākslas un mūzikas pavasaris Vīnē
2014-05-20

Mākslas skolā gatavoties tradicionālajam mākslas dienu pasākumam sākām jau 1. semestra beigās. Tēmu par Vīni mākslas skolā izvēlējāmies  risināt ar 18., 19. gs. mijas, klasicisma un  ampīra attēlošanu.

Bērni pētīja, zīmēja, palielināja, kombinēja un komponēja klasicisma ornamentus, lai pēc tam tos attēlotu uz skaistām ampīra stila kleitām meitenēm un stilizētajām frakām zēniem. Tika izgatavoti cepuru maketi, konstruētas piegrieztnes, darinātas un dekorētas dažādas tam laikam atbilstošas galvassegas no papīra, auduma, sieta.

Lai izprastu laiku un vidi, izmantojot dažādus uzskates  materiālus, audzēkņi  tika iepazīstināti ar 18./19. gs.  balles deju raksturu, kungu un dāmu izturēšanos, tērpu valkāšanas īpatnībām.

6.klases audzēkņi Marks un Jānis ļoti daudz laika veltīja, palielinot un 1:20 mērogā apgleznojot milzīgu auduma gabalu, lai taptu skatuves dekorācija – kulises, uz kurām attēloti greznie Šēnbrunnas pils vārti.

Priekšnesumus papildināja uz ekrāna projecētas Vīnes arhitektūras, komponistu pieminekļu, mākslinieku darbu reprodukciju fotogrāfijas.

Tērpus cienīgi nest, „mēles” soļošanu apgūt, ainiņas izspēlēt mācījāmies trīs garos mēģinājumos. Ģērbšanās, kaklautu uzsiešana, grimms – „bakenes” puišiem, meitenēm matu cirtošana, vaigu sārtošana, domājams, šādā veidā visiem bērniem bija kas jauns un nebijis.

Paldies zēnu mammām par pacietību, meklējot skatei īpaši sarežģītās  - gaišās krāsas bikses, kā arī meiteņu mammām par skaisto ampīra frizūru darināšanu! Paldies bērniem par koncentrēšanos un  iznesību tērpu skates laikā!

Pasākumu papildināja vizuālo darbu  izstāde „Klasicisms” kultūras centrā.

Laila Strada
Radošuma konference Mazsalacā
2014-03-19

Mazsalacas Mūzikas un mākslas skola aicina visus interesentus 2014.gada 5.aprīlī plkst. 12.00 Mazsalacas novada Kultūras centrā apmeklēt radošuma konferenci „Zupa no cirvja”.

Dinamiskajā un sarežģītajā 21. gadsimtā mūsu dzīves saturs ir ļoti atkarīgs no prasmes dzīvot radoši un no mākas risināt jebkuras problēmas. Radošums nav tikai jaunrade, tas ir arī personības pilnveidošanās process, dažādu viedokļu un pieredžu izmantošana, savu sakņu izjūtas un pasaules elpas apvienošana, iekšējā brīvība un atvērtība pret visu jauno.

Ideja radošuma konferencei tika gūta 2012. gadā, gatavojoties skolas 20. jubilejai. Bijušie mākslas skolas audzēkņi dalījās savās domās par to, kāda saikne pašlaik viņiem ir ar mākslu un radošām izpausmēm un kā viņi mākslas skolā attīstīto radošo domāšanu izmanto savās, lielākoties ar mākslu nesaistītajās profesijās.

Konferences dalībniekiem vēlamies sniegt izpratni par to, ka  mūsdienās svarīga ir elastīga un oriģināla domāšana, ka jāuzdrošinās mainīties, dzīvot ar prieku un zinātkāri. Akcentēsim to, ka mazpilsētā audzis un skolojies cilvēks var būt radošs, veiksmīgs un uzņēmīgs. Dosim iespēju padomāt par to, vai darām lietas tā, kā ir labāk, vai tā, kā ir pierasts.

Konferencē kopā ar  mums būs  radošas personības – publicists Aigars Plotkāns ar interaktīvu lekciju, kā arī bijušie mazsalacieši un novadnieki, kas dalīsies savā pieredzē par radošumu savā ikdienā un profesionālajā darbībā.

Laila Strada, mākslas skolas vizuāli plastiskās mākslas programmas vadītāja
Lielā kopdarba fragments Mazsalacā
2013-11-21

No 26. jūnija Rīgā galerijā „Centrs” bija apskatāma bērnu un jauniešu tēlniecības izstāde „Dziesmu svētku ceļš”. Izstāde bija vizuāls vēstījums par Dziesmu svētku tradīcijas rašanos un to norisi. No baltā māla veidotie tēli kārtoti vairākos, savstarpēji saistītos sižetos, veidoja 20 metru garu objektu, kas attēloja svētku izcelšanos, dalībnieku gājienu, koncertu Dziesmu svētku estrādē. Figūriņu un izstādes autori bija gandrīz 500 audzēkņi un skolotāji no 27 mākslas un vispārizglītojošām skolām, tajā skaitā arī 32 Mazsalacas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi. Mazsalacas skolēni maijā radošajā darbnīcā veidoja visdažādākos tēlus – cilvēkus, dzīvniekus, zemes plaknes, transportu, lai attēlotu dažādas situācijas par to kā Dziesmu svētku dalībnieki atpūšas.

27. jūnijā daļa audzēkņu varēja apmeklēt izstādi klātienē un, aplūkojot lielo kopdarbu, skolēni vispirms ar lielu azartu steidzās sameklēt katrs savas veidotās figūriņas. Domājams,  visi izjuta lepnumu par to, ka ir izstādes dalībnieki un ir devuši savu artavu grandiozajam un laikmetīgajam darbam. Strādājot maijā darbnīcā, audzēkņi tika iepazīstināti ar citām izstādes risinātajām tēmām un koncepciju, taču redzēt to visu klātienē bija ļoti interesanti un aizraujoši. Laba iespēja bija redzēt kā savus tēlus un objektus interpretējuši un veidojuši citu skolu audzēkņi, kā arī netiešā veidā iepazīt un izzināt Dziesmu svētku vēsturi un norises gaitu.

Pašlaik Mazsalacas kultūras centrā ir eksponēts fragments no lielā kopdarba „Dziesmu svētku ceļš ”, kurā figūriņu autori ir Mazsalacas mākslas skolas audzēkņi. Darbus izstādei sagatavojis skolotājs Jānis Jansons, bet par ekspozīcijas eksponēšanu Rīgā un Mazsalacā rūpējusies kultūras centra vadītāja Dace Jurka.

Laila Strada, direktores vietniece
Jaunā maiņa
2013-11-21

Tradicionālais skolotāju dienas pasākums 3. oktobrī priecēja  visus  - lielus un mazus. Tie bija svētki pedagogiem, satraukums jaunajiem skolotājiem un interesantas pārmaiņas audzēkņiem.

Šoreiz nodarbībās Marks un Jānis pasniedza veidošanu, Alise origami mākslu, bet Kate puķu darināšanu. Prieks bija vērot, cik raiti ritēja labi sagatavotās mācības.

Noslēgumā ar lepnumu varējām vērot kā Jānis Aivis Ceriņš saņem diplomus par iepriekšējā mācību gada nopelniem konkursos – Atzinības rakstu par dalību Taivānas Starptautiskajā bērnu mākslas konkursā un Atzinības rakstu par dalību Balvu rīkotajā konkursā.

Laila Strada, direktores vietniece
Kas tur spurojas pie mākslas skolas?
2013-11-21

Annas un Anetes diplomdarbiem – sēnei un puslodei piepulcējies dīvainais, spurainais eža galds. Bērni ievērojuši, ka no lielāka attāluma tas izskatoties pēc aitiņas.

Pirmo septembra nedēļu visi mākslas skolas audzēkņi cītīgi rullēja tūkstošiem papīra rullīšu, ko otrā nedēļā tikpat čakli sēja kopā slejās, ko trešajā nedēļā sparīgi stiprināja pie apaļā vecā galda. Rezultātā tika izlietota kaudze makulatūras, iztērēti nederīgie dziju krājumi un gūts liels gandarījums par paveikto kopdarbu, kā arī savu laiku nokalpojušā mēbele dzīvo jaunu dzīvi vides objekta veidolā.

Lietus un vēlāk arī sniegs veiks savas korekcijas objekta izskatā. Vērosim kā tas notiks!

Laila Strada, direktores vietniece
Bridging Baltic nodarbības
2013-10-17

Oktobrī, novembrī un decembrī turpinās projekta Bridging Baltic nodarbības Mazsalacas mākslas skolā. Uz visām nodarbībām aicināti visi interesenti (nodarbību grafiks).

Kaspars Vāle, projekta vadītājs
Kā mēs braucām uz Salacgrīvu keramiku lūkoties
2013-05-23

Ekskursiju 16.maijā uzsākām Salacgrīvas zvejas ostas administrācijas ēkā. Pirms gandrīz 30 gadiem mākslinieks Imants Klīdzējs , tikko beidzis studijas Valsts mākslas akadēmijā, šeit veica savu pirmo pasūtījumu – keramikas panno. Darbs prasīja divu gadu nopietnu un dziļu sagatavošanās laiku, materiāla iespēju izpēti un realizāciju. Sienas panno attēlo reljefu Latvijas  karti ar piekrastes vēsturiskajām bākām. Autors šajā darbā ir ļoti precīzi atveidojis gan Latvijas upes, ezerus, gan kalnus un šim nolūkam izmantojis dažādas keramikas apdedzināšanas un glazēšanas iespējas. Fotogalerija

Otrs mākslinieka objekts, kuru skatījāmies bija – ‘’Airētājs’’, 3- metrīga skulptūra Salacas upes krastā. Šeit autors mums stāstīja kā ir apkārt māla veidojumam būvēta krāsns, jo apdedzināšana ir veikta uz vietas, kādu efektu ir radījušas skulptūrā ievietotās stikla pudeles , kā darbs ir pie apdedzināšanas sarāvies, kāds efekts ir bijis noņemot krāsns apvalku, kad iekšpusē ir 1300 grādu.

Ekskursijas turpinājumā apskatījām, iespējams vienīgo Eiropā, īpaši lielo ar malku kurināmo keramikas krāsni, kurā var apdedzināt darbu ar  maksimālo augstumu – 170 cm. Imants Klīdzējs izstāstīja skolēniem kā tika uzbūvēta šī krāsns, kā tā darbojas un atļāva arī tajā ieiet, lai katrs varētu sajust tās apjomu.

Noslēgumā viesojāmies arī mākslinieka personīgajā darbnīcā. Tur savukārt mums bija dota iespēja redzēt ne tikai cita veida keramikas krāsnis, dažādus mākslinieka darbus gan mālā gan porcelānā, bet arī redzēt panno projektu un dzirdēt ļoti plašu stāstījumu par mākslinieka radošo darbību, sajust mākslinieka mīlestības pilno attieksmi pret keramiku.

Būtiskākā atziņa no skolēnu puses ir tā, ka Imants Klīdzējs varētu uzrakstīt grāmatu par visu to, ko viņš mums stāstīja, tik daudzpusīgi, interesanti un sirsnības pilni bija viņa vārdi veltīti keramikai.

Biruta Jansone, Mākslas skola
Iedvesma – Spānija
2013-05-23

Mums Latvijā Spānija šķiet noslēpumaina un svešāda zeme. Mēs skolotāji ar skolniekiem mēģinājām atšifrēt šos mums neparastos paradumus un tautas tradīcijas ar krāsu, ritmu un formu palīdzību. Pietuvojāmies vēršu cīņu skarbumam, flamenko kaislei un spānietes tērpa aksesuāru trauslumam, kā arī iepazinām arhitekta Antonio Gaudi daiļradi. Fotogalerija

To visu interpretējām ar savu pieredzi, ar savu prasmi, ar savam sajūtām par Spāniju mākslas skolā. 2.semestrī zīmēšanas, gleznošanas, kompozīcijas un darba materiālā stundās tapa gleznojumi, grafiski darbi, šūti apmetņi, kolāžas tehnikā darinātas ģitāras un vēdekļi ar spāniskiem ornamentiem un mežģīnēm, vēršiem un dejotājiem. Ar azartu šos darbus demonstrējām darbu skatē 10. maijā kultūras centrā pasākumā „Mākslas un mūzikas pavasaris spāņu ritmos”.

No 21. maija daļu audzēkņu darbu var apskatīt ekspozīcijā Mazsalacas bibliotēkā.

Laila Strada, direktores vietniece
Tēlniecības darbnīca
2013-05-15

7. maijā mākslas skolā notika Latvijas Nacionālā kultūras centra organizēta tēlniecības darbnīca. 3 jaunas mākslinieces strādāja ar audzēkņiem, iepazīstinot ar Dziesmu un deju svētku ideju, izstādes ieceri, veidojot neliela izmēra skulptūriņas no baltā māla. Bērni darbojās ar lielu aizrautību un interesi, radot dejotāju un dziedātāju tēlus, kuri atpūšas jau pēc notikušajiem Dziesmu un deju svētkiem.

Darbnīcā tapušie darbi tiks eksponēti Dziesmu un deju svētku laikā tēlniecības izstādē „Dziesmu svētku ceļš” , kurā tiks attēlotas svētku daudzveidīgās norises, vide, dalībnieki. Pavisam kopdarbā piedalīsies bērni un jaunieši no 15 Latvijas mākslas skolām.

Laila Strada, direktores vietniece
Bridging Baltic
2013-04-10

Mazsalacas mūzikas un mākslas skolā (Parka ielā 31, Mazsalacā) starptautiskā projekta „Bridging Baltic” ietvaros notiek šādas nodarbības:

  1. 2., 8., 15., 22., 29. aprīlī plkst. 18.00-20.00 Keramikas nodarbības;
  2. 3., 9., 23., 30. aprīlī plkst. 18.00-20.00 Keramikas nodarbības.
Laila Strada, direktores vietniece
Bridging Baltic
2013-03-04

Mazsalacas mūzikas un mākslas skolā (Parka ielā 31, Mazsalacā) starptautiskā projekta „Bridging Baltic” ietvaros notiek šādas nodarbības:

  1. 4., 11., 18., 25. martā plkst. 18.00-20.00 Keramikas nodarbības;
  2. 5., 12., 19., 26. martā plkst. 18.00-20.00 Keramikas nodarbības.

(foto)

Laila Strada, direktores vietniece
Bridging Baltic
2013-01-30

Mazsalacas mūzikas un mākslas skolā (Parka ielā 31, Mazsalacā) starptautiskā projekta „Bridging Baltic” ietvaros notiek šādas nodarbības:

  1. 4., 11., 18., 25. februārī plkst. 18.00-20.00 Keramikas nodarbības;
  2. 5., 12., 19., 26.februārī plkst. 18.00-20.00 Keramikas nodarbības.
Laila Strada, direktores vietniece
Bridging Baltic
2012-11-21

Mazsalacas mūzikas un mākslas skolā (Parka ielā 31, Mazsalacā) starptautiskā projekta „Bridging Baltic” ietvaros norisināsies dažādas nodarbības:

  1. 26. novembrī plkst. 18.00-20.00 Keramikas nodarbības;
  2. 27. novembrī plkst. 18.00-20.00 Keramikas nodarbības;
  3. 3., 10. decembrī plkst. 18.00-20.00 Keramikas nodarbības;
  4. 4., 11. decembrī plkst. 18.00-20.00 Keramikas nodarbības.
Laila Strada, direktores vietniece
Skolotāju dienas atzīmēšana
2012-10-11

9. oktobrī mākslas skolā notika skolotāju dienas pasākums, kuru kuplā skaitā apmeklēja noteiktu krāsu  - sarkana, dzeltenā, zilā, zaļā apģērbā vai atbilstošos aksesuāros tērpušies audzēkņi. Vecākā kursa skolnieces Anna un Anete vadīja pašportreta zīmēšanas un mīklu sacerēšanas nodarbību, mūmiju satīšanas sacensības un interesantākā apģērba izvērtēšanu. Katram pa kūkas gabalam, smaidīgs foto un svētki izdevušies!

Laila Strada, direktora vietniece mākslas programmā
Noslēdzies vizuālo darbu konkurss “XXV Vispārējos latviešu Dziesmu un XV Deju svētkus sagaidot”
2012-08-08

Dziesmu un deju svētku rīkotājs Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centrs un ilggadējs Svētku sadarbības partneris vides reklāmas kompānija Clear Channel Latvia šī gada pavasarī izsludināja vizuālo darbu konkursu bērniem un jauniešiem “XXV Vispārējos latviešu Dziesmu un XV Deju svētkus sagaidot”.

Starp 260 iesniegtajiem darbiem par labākajiem konkursa rīkotāju izveidota žūrija atzina Undas Rušmane (Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola), Alises Patrīcijas Alberingas (Mazsalacas Mūzikas un mākslas skola), Glorijas Demkovas (J.Soikāna Ludzas mākslas skola), Martas Švēģeres (Engures Mūzikas un mākslas skola), Elīzas Vītoliņas (Skrīveru Mūzikas un mākslas skola) un Remas Kalniņas (Skrīveru Mūzikas un mākslas skola) darbus.

Kopā 32 konkursa veiksmīgākie un radošākie darbi tiks izvietoti stendos pilsētvidē Rīgā, Liepājā, Jūrmalā un Daugavpilī 2012. gada vasarā – gadu pirms XXV Vispārējiem latviešu Dziesmu un XV Deju svētkiem, kā arī izmantoti dažādos Svētku informatīvajos materiālos. Lasiet arī http://www.knmc.gov.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=873&Itemid=1 

Konkursa dalībnieki vizuāli attēloja kā Svētkiem gatavojas dalībnieki, diriģenti, virsvadītāji un rīkotāji.

Laila Strada, Mākslas skola
Vēja zvani Mazsalacā
2012-07-16

Vēloties padarīt neparastāku un interesantāku vidi Mazsalacā gan pilsētas iedzīvotājiem, gan viesiem, pilsētas dārzniece Antra Aizpuriete meklēja risinājumus, kā to varētu izdarīt ar salīdzinoši maziem izdevumiem, radošu izdomu un brīvprātīgu darbu. Tā radās ideja par vējazvaniem „Dinozauru parkā”, kas būtu izgatavoti no otrreiz izmantojamiem materiāliem.

Vēja zvani ir gan formas ziņā interesanti, gan kustīgi un skaņu radoši vides objekti, kas ar savu saspēli rada apkārtnē neparastu noskaņu, turklāt to veidošanā ir iespējamas neskaitāmas variācijas.

Tā kā pašvaldība atbalstīja šo ideju, pagājušā gada rudenī  A. Aizpuriete, kopā ar domubiedriem no Mazsalacas Mākslas skolas (Lailu Stradu, Birutu Jansoni) un Mazsalacas pilsētas bibliotēkas (Lieni Apsīti), aicināja mazsalaciešus ziedot skanīgus metāla sadzīves priekšmetus, kas saimniecībā vairs nav noderīgi. Pateicoties pilsētas iedzīvotāju atsaucībai, materiāli tika savākti pietiekošā vairumā. Ziemas tumšajos vakaros mākslas skolas mājīgajās telpās, pulcējoties ap ziedoto materiālu krājumu, kombinējām dažādos materiālus un  zīmējām vēja zvanu skices, rūpīgi atlasot katram objektam nepieciešamos materiālus. Lai objekti būtu dekoratīvāki un tik ātri nezaudētu savu pievilcību, nolēmām, ka materiālus nepieciešams arī nokrāsot. Vasaras sākumā vairākas reizes kopā nākot, tapa 10 skanīgi un vizuāli interesanti vēja zvani. Pašlaik vēja zvani mākslas skolā gaida, kad ar pacēlāju tos būs iespējams pakārt kokos „Dinozauru parkā.” Ja šis eksperiments izrādīsies veiksmīgs, iespējams taps vēl citi vēja zvani, jo materiālu pietiek un nu jau arī apzināmies, ko tas prasa. Liels paldies visiem, kas iesaistījās materiālu ziedošanā, sagatavošanā un apstrādē.

Īpašs paldies Mazsalacas pilsētas domei, A.Sirmulim un SIA „ILEKSS” darbiniekiem, kā arī Mazsalacas Mākslas skolai.

Liene Apsīte, Mazsalacas pilsētas bibliotēkas Bērnu nodaļas bibliotekāre
Veiksmīga dalība Starptautiskā bērnu mākslas konkursā "Lidice 2011"
2011-12-09

2011.gada 25.novembrī Čehijas Republikas vēstniecības Rīgā rīkotajā pasākumā tika apbalvoti Starptautiskā bērnu radošās mākslas konkursa „LIDICE” laureāti. Diplomu par veiksmīgu dalību konkursā saņēma Mazsalacas mākslas skolas 5.b kursa skolniece Anna Rasa.
Pagalmā
39.konkursa tēma bija „Te es dzīvoju, tāds es esmu”, un tam tika iesūtīti vairāk nekā 1300 darbi no Latvijas, bet diplomi un medaļas „Lidices roze” piešķirti 50 bērniem no Latvijas novadiem un Rīgas.
Kopumā Čehijas prestižajā konkursā piedalījās 25,450 bērnu darbi no 66 pasaules valstīm, no kuriem apbalvoti tika 1471, tajā skaitā 212 medaļas. Visvairāk medaļas saņēma bērni no Bulgārijas, Latvijas, Krievijas, Turcijas un Ukrainas.
39.konkursa „LIDICE”  rezultātā Lidices galerijā Čehijā tika izveidota laureātu darbu izstāde, kas svinīgi atklāta  2011.gada 1.jūnijā, klātesot daudziem Čehijas Republikas politiskajiem un kultūras darbiniekiem.
Sīkāk par konkursu: http://www.mdvv-lidice.cz/en/current/invitation/

Laila Strada, direktora vietniece mākslas programmā
Panākumi Pasaules bērnu zīmējumu konkursā
2011-12-08

2011.gada 7.oktobrī Mazsalacas mūzikas un mākslas skolas audzēkne Jasmīna Elfa Dreimane ar saviem vecākiem un skolotāju Birutu Jansoni bija ielūgta uz Taivānas 100 gadu svinībām Rīgā. Radisson Blu viesnīcā starp ļoti daudziem Latvijā atpazīstamiem cilvēkiem, pēc apsveikuma vārdiem Taivānas jubilejā, Taipejas misijas vadītājs Deivids Wangs  pasniedza sertifikātu par zelta medaļas iegūšanu 42.pasaules bērnu zīmējumu konkursā. Uz mazās skatuvītes kāpa Jasmīna ar savu skolotāju Birutu Jansoni. Šajā gadā konkursā dalību ņēma 60 valstis no visas pasaules, tika izvērtēti pāri par 30 tūkstošiem bērnu darbu. Tika piešķirti 1080 diplomi, 52 bronzas, 34 sudraba un 21 zelta medaļas. Latvijai – 55 diplomi, 2 sudraba un 1 zelta medaļa. Mazsalacas Mūzikas un mākslas skolas audzēknei Anetei Buliņai piešķirts diploms par darbu "Laimīgās krāsas" un Jasmīnai Elfai Dreimanei zelta medaļa par darbu "Svētki". (lasīt)

Laila Strada, direktora vietniece mākslas programmā
Rūķi rūķojas
2011-12-06

Blakus velniņu ekspozīcijai uz laiku dzīvošot pulciņš raibu, rakstainu, riekstainu, rievainu, rudu, riktīgu, rūpīgu rūķu.
Rūķus dažādās tehnikās darinājuši mākslas skolas audzēkņi un pedagogi. Tie ir zīmēti, līmēti, gleznoti, veidoti un šūti.
Fotogrāfijās izstādes atklāšana 2011. gada 30. novembrī. (afiša)

Laila Strada, direktora vietniece mākslas programmā
Priecīgi satikušies

2011. gada 1. septembrī  Mākslas skolas pedagogi sagaidīja smaidīgus audzēkņus un vecākus. Krāsainās asteres, slaidās gladiolas, kuplās dālijas priecēja gan dāvinātājus, gan saņēmējus. Savus sveiciena vārdus un novēlējumus teica Mazsalacas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Zunda, skolas direktore Mirdz Svīķe, kā arī pedagogi Laila Strada, Biruta Jansone, Jānis Jansons.
Katrs mākslas skolas audzēknis saņēma īpašo skolas nozīmīti ar attēloto skolas logo.
Par īpašu svētku pasākuma daļu tapa skolas kolonnu dekorēšana.

Lai krāsains mācību gads!

2011.09.07., Laila Strada, direktora vietniece mākslas programmā
Lepojamies ar paveikto

Latvijā 2011. gadā darbojas 148 profesionālās ievirzes izglītības iestādes, tajā skaitā Mazsalacas Mūzikas un mākslas skola. Valstī vizuāli plastiskās mākslas programmās mācās 7381 skolnieki, tajā skaitā 35 Mazsalacas mākslas skolas audzēkņi.

Mazā pilsētiņā, mazā skoliņā mācāmies darīt lielus darbus.

Regulāri un veiksmīgi piedalāmies Taivānas Pasaules bērnu zīmējumu konkursos. 41. konkursam darbus aizsūtījām jau 2009. gada nogalē, bet 2010. gada 22. oktobrī tikām aicināti uz Taipejas misijas organizēto apbalvošanas ceremoniju Rīgā, restorānā "Sokrāts".  Mūsu audzēkņi  Kristers Āboltiņš, Kristiāna Tauriņa, Edgars Brokāns saņēma sertifikātus un kopā ar vecākiem un skolotājiem svinēja svētkus. Šajā konkursā Latvijas bērni saņēmuši 3 zelta un 1 sudraba medaļu, kā arī 21 sertifikātu. Par vienu bronzas medaļu vairāk tikai Japānai, Latvija 48 valstu un vairāk kā 10 000 darbu konkurencē ieņem 2. vietu pasaulē.

Mūsu laureāti ar Taipejas misijas vadītāju Deividu Vanga kungu.Mana mājaPieci kaķiDzīvnieki lauku sētā

X starptautisko vizuāli plastiskās mākslas konkursu „Es dzīvoju pie jūras" organizē Jūrmalas mākslas skola. Konkursa tēma ik gadu ir saistīta ar jūru, šogad tā bija „Saulē un vējā”, kur savās vecuma grupās mākslas skolas  audzēkne Jasmīna  Dreimane ar savu gleznojumu ieguva 1. vietu, bet Anete Buliņa ar zīda apgleznojumu -  3. vietu. Konkursā piedalījās vairāk nekā 2000 bērnu darbu. Uzvarētāju darbus var aplūkot: http://jurmala.makslasskola.lv/index.php?id=356&sa=356,356,356&top=320

KrastmalāSauli gaidot

V Starptautiskā vizuālās mākslas un mūzikas jaunrades konkursa Saules krasts mērķis bija rosināt bērnu un jauniešu fantāzijas izpausmes mūzikā un mākslā, pārdomājot un tēlojot „Atklājuma” tēmu.  Vizuāli plastiskās mākslas jaunradē mūsu audzēkne Anete Buliņa saņēma atzinību.

Latviešu tautas pasakas ilustrācijaPagalmā

Starptautiskā bērnu radošās mākslas konkursā Lidice 2010 Annai Rasai atzinība. Šā gada 1. decembrī LR Vides ministrijā notiks konkursa laureātu apbalvošana. Konkursā Lidice 2010 diplomus un medaļas “Lidices roze” saņems 58 Latvijas novadu un Rīgas pilsētas bērnu un jauniešu centru, mākslas skolu un vispārizglītojošo skolu audzēkņi. Kopumā konkursā piedalījās 25 450 bērnu darbu no 66 pasaules valstīm.
Plašāka informācija par konkursu atrodama: http://www.mdvv-lidice.cz/ru/aktualnyj/nagrady/zarubezie/

Mēs – mākslas skolas pedagogi, lepojamies ar savu audzēkņu spējām, centību, radošumu!

2011.08.25., Laila Strada, direktora vietniece mākslas programmā
2011-01-26

Mākslas skola dibināta 1992. gadā Skaņkalnes pagastā. Sākotnējais nosaukums Skaņkalnes mākslas skola "Akmeņkalni", vēlāk, apvienojoties ar Mazsalacas Mūzikas skolu, Mazsalacas Mūzikas un mākslas skola.
Līdz 2004. gada janvārim mācības notika galvenokārt mākslinieku Birutas un Jāņa Jansonu darbnīcās "Akmeņkalnos". Kādu laiku par savām mazie mākslinieki uzskatīja telpas Skaņkalnē, "Lībiešos"-2, tad Mazsalacā, Rīgas ielā 10. Šobrīd skola atrodas Mazsalacā, Parka ielā 31, vienā no Valtenberģu muižas kompleksa ēkām.
Vizuāli plastiskās mākslas programmā audzēkņi apgūst zīmēšanu, gleznošanu, kompozīciju, darbu materiālā, veidošanu, mākslas valodas pamatus. Bērniem ir iespēja iepazīt dažādus mākslas veidus, apgūt zīmēšanas, gleznošanas, veidošanas un grafikas tehnikas, kā arī uzzināt, ieraudzīt, salīdzināt, izpausties, un mācīties patstāvību mācīties.

Laila Strada, direktora vietniece mākslas programmā
-->