Mūzikas skola
2014-02-10

Adrese:  Pasta iela 3a, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV-4215
Tālr.: 26596103
Direktore - Mirdza Svīķe, mirdza.svike@mazsalacasnovads.lv
Darba laiks:

 Pirmdiena 13.00 - 19.30  Apmeklētāju pieņemšana 14.00-16.00
 Otrdiena 13.00 - 19.30  
 Trešdiena 13.00 - 19.30  Apmeklētāju pieņemšana 14.00-16.00
 Ceturtdiena 13.00 - 19.30  
 Piektdiena 13.00 - 19.30  
 Sestdiena  -  
 Svētdiena  -  

 

Pedagogi:
Mirdza Svīķe - klavierspēles pedagogs;
Olita Neimande - klavierspēles pedagogs;
Inguna Podziņa - klavierspēles pedagogs, koncertmeistare;
Māra Madarāja - klavierspēles pedagogs, koncertmeistare;
Inese Bērziņa – teorētisko priekšmetu pedagogs;
Inese Meisīte - metālpūšamo instrumentu spēles pedagogs;
Jānis Lielbārdis – koka pūšaminstrumentu spēles pedagogs;
Gunta Kalniņa - flautas spēles pedagogs;
Helju Grinberga - vijoles spēles pedagogs;
Inta Jurka - vokālo ansambļu vadītāja;
Dita Tomsone - vokālo ansambļu vadītāja;

Mākslas skola
2014-02-10

Adrese:  Parka iela 31, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV-4215
Tālr.: 25647459
E-pasts:skankalnesms@inbox.lv
Direktore - Mirdza Svīķe, mirdza.svike@mazsalacasnovads.lv
Direktora vietniece - Laila Strada
Pedagogi:
Laila Strada,
Jānis Jansons,
Gita Sirmā,
Biruta Jansone.

-->