Mazsalacas Mūzikas un mākslas skola

Dibināta 1992. gadā.
Skola realizē 8 izglītības programmas:

  • klavierspēle,
  • vijoļspēle,
  • trompetes spēle,
  • eifonija spēle,
  • flautas spēle,
  • klarnetes spēle,
  • saksofona spēle,
  • vizuāli plastiskā māksla.

Skolā uzņem audzēkņus no 6 gadu vecuma.

2011.02.21., Mirdza Svīķe, direktore

Mazsalacas Mūzikas un mākslas skolas nolikums 

Mazsalacas Mūzikas un mākslas skolas pašvērtējuma ziņojums  

Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Mazsalacas mūzikas un mākslas skolā

Iesnieguma veidlapa (uzņemšanai skolā)

-->