Noslēgts sadarbības līgums starp Vidzemes plānošanas reģionu un Latvijas Darba devēju konfederāciju uzņēmējdarbības atbalstam reģionā
2014-04-17

Otrdien, 15.aprīlī, Gulbenē Vidzemes plānošanas reģions noslēdza sadarbības līgumu ar Latvijas Darba devēju konfederāciju, lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību, sniedzot konsultācijas, dažāda veida informāciju un palīdzību uzņēmējdarbības uzsācējiem un esošajiem Vidzemes reģiona uzņēmējiem. Līgumu parakstīja Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) Attīstības padomes priekšsēdētājs Hardijs Vents un Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore Līga Meņģelsone.

Līgums paredz Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) speciālistu konsultāciju sniegšanu Vidzemes reģiona uzņēmējiem un uzņēmējdarbības uzsācējiem, sniedzot palīdzību un iesakot risinājumus dažādu problēmu risināšanā. Tāpat notiks savstarpēja informācijas apmaiņa starp LDDK un VPR par organizētajiem pasākumiem, aicinot tajos abu institūciju pārstāvju dalīties ar savām līdzšinējām zināšanām, gūstos papildus arī jaunas.

Latvijas Darba devēju konfederācija ir lielākā darba devējus pārstāvošā organizācija Latvijā, kas dibināta 1993. gadā. LDDK biedri nodarbina 42% Latvijas darba ņēmēju un tā ir sociāli – ekonomisko sarunu partneris Saeimai, Ministru kabinetam un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībai. LDDK misija ir veidot Latvijas uzņēmējdarbību atbalstošu vidi, veicinot uzņēmēju konkurētspēju un pārstāvot darba devējus sociālā dialoga ietvaros nacionālā, Eiropas Savienības un starptautiskā līmenī.

Anita Āboliņa, Vidzemes plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību speciāliste
Biedrība „Pārtikas amatnieki” aicina mazos gaļas ražotājus-mājražotājus nopietni sarosīties
2014-01-27

Noteikti esat dzirdējuši presē, kā arī šo informāciju ZM nodeva, plašsaziņas līdzekļiem, 2014.gada 21.janvārī, kurā teikts, ka atļautā benzo(a)pirēna norma kūpinātā gaļā un kūpinātas gaļas produktos tiks samazināta no 5 μg/kg uz 2 μg/kg, savukārt benzopirēna, benzantracēna, benzofluorantēna  un krizēna summa no 30 μg/kg uz 12 μg/kg. Šādas normas tika pieņemtas jau 2011. gadā un to ieviešanai tika noteikts trīs gadu pārejas periods, kas beidzas 2014. gada 1. septembrī.

Lielākajai daļai mazo ražotāju-mājražotāju, līdz šim nav veiktas analīzes, (nav bijusi tāda prasība). Līdz ar to, nav skaidrs, kāda ir benzopirēna koncentrācija ar malku kūpinātai gaļai un tās izstrādājumiem. Gadījumā, ja tas pārsniedz ieviestās normas, spriediet paši, ko tas nozīmē mazajiem gaļas ražotājiem?

Šobrīd ZM ir uzrunājusi ražotājus un aicina uz sarunu, lai noskaidrotu reālo situāciju ar benzopirēna koncentrāciju gaļā un tās izstrādājumos, kā arī gaida argumentētus apstiprinājumus par to, ja esošo tehnoloģiju nav iespējams mainīt un ievērot EK normas, kas stāsies spēkā 2014.gada 1.septembrī.

Tāpēc aicinām ikvienu, kuru skar šis jautājums, veikt analīzes savai produkcijai un sazināties ar biedrību „Pārtikas amatnieki”, kas apkopos rezultātus un prezentēs ZM sanāksmē. Aicinām apdomāt situācijas nopietnību, būt aktīviem un sniegt priekšlikumus radušās situācijas risinājumam.

Zemgales puses gaļas pārstrādes mājražotāji ir noskaidrojuši, ka šādas analīzes veic BIOR laboratorija-Rīgā, www.bior.gov.lv/lv (jānodod 0.5kg gaļas parauga, analīžu veikšanas laiks aizņem – 15 dienas, maksa par pakalpojumu- 89.77 EUR, Tel. informācijai 67620359).

Biedrība „Pārtikas amatnieki”
Infomācija juridiskajām personām
2014-01-20

Pašvaldība informē, ka saskaņā ar ar grozījumiem likumā „Likums par nekustamā īpašuma nodokli” juridiskajām personām mēneša laikā no nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākuma rašanās brīža būs pienākums informēt pašvaldību par savu elektroniskā pasta adresi. Savukārt jau esošajiem nodokļa maksātājiem - juridiskajām personām - pienākums informēt pašvaldību par savu elektroniskā pasta adresi jāizpilda līdz 2014.gada 1.jūlijam.

Lana Plūmane, nekustamo īpašumu speciāliste
Grozījumi likumā
2014-01-17

Mazsalacas novada pašvaldība informē, ka saskaņā ar grozījumiem „Likums par nekustamā īpašuma nodokli” 3.pantā, „Mājokļa likme” ir piemērojama tikai tad, ja komersanta īpašumā esošais dzīvojamais objekts ir izīrēts un īres līgums reģistrēts Zemesgrāmatā.

(17) Šā panta pirmās daļas 2.punktā noteiktā nodokļa likme piemērojama šā panta pirmās daļas 2.punktā noteiktajiem komersanta īpašumā esošiem objektiem, ja tie ir izīrēti dzīvošanai, no nākamā mēneša pēc īres tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā. Šā panta pirmās daļas 2.punktā noteiktajiem komersanta īpašumā esošiem objektiem nekustamā īpašuma nodokļa likme ir 1,5 procenti, ja īres tiesības uz šiem objektiem nav nostiprinātas zemesgrāmatā, vai ar nākamo mēnesi pēc tam, kad:

  1. dzēsts zemesgrāmatas nostiprinājums par īres tiesībām šajos objektos;
  2. izbeidzies zemesgrāmatas nostiprinājumā norādītais šo objektu īres tiesību termiņš, ja zemesgrāmatā nav iesniegta informācija par īres tiesību termiņa pagarinājumu vai dzēšanu;
  3. izbeidzies par šiem objektiem noslēgtais īres līgums, ja tas izbeidzies pirms zemesgrāmatas nostiprinājumā norādītā īres tiesību termiņa. Šādā gadījumā komersantam ir pienākums viena mēneša laikā pēc līguma izbeigšanās informēt pašvaldību par īres līguma izbeigšanos pirms termiņa.

(18) Nekustamā īpašuma nodokļa likme ir 1,5 procenti arī tad, ja šā panta pirmās daļas 2.punktā noteiktie objekti ir komersanta tiesiskajā valdījumā.

Lai nesaskartos ar pārpratumiem, kad tiek saņemts paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli, pašvaldība aicina komersantus, kuru īpašumi ir izīrēti dzīvošanai, īres līgumus reģistrēt Zemesgrāmatā.

Lana Plūmane, nekustamo īpašumu speciāliste
-->