Senioru biedrība „Atbalss”
2014-01-21

Biedrība ir reģistrēta uzņēmumu reģistrā.
To dibināja Mazsalacas novada pensionāri, sanākot kopā 28 cilvēkiem, 2010.gada 24.februārī.
Biedrības mērķi:

  • Aizstāvēt pensijas un pirmspensijas vecumu sasniegušo iedzīvotāju sociāli ekonomiskās tiesības, garīgās un materiālās labklājības intereses.
  • Iesaistīties novada sabiedriskajā un kultūras dzīvē.
  • Veicināt pilnvērtīgu un harmonisku dzīvi novadā.

Biedrības valde tiekas vienu reizi mēnesī. Seniori uz kopsapulcēm sanāk vienu reizi gadā. Iestājoties biedrībā, iestāšanās maksa EUR 5 un biedru maksa gadā EUR 3.
Šobrīd esam 96 biedri.

Mums ir idejas... Mīļi gaidām arī Tevi, nāc bariņā!

Sarmīte Kauliņa, valdes locekle
-->