Sāk īstenoties projekts „Mūžizglītibas iespējas Ramatā”
2012-12-27

Biedrība „Lauku atbalsta un izglītības centrs Ramata” šogad  īstenoja  LAD iesniegto ELFLA  LAP pasakuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” projektu „Mūžizglītības iespējas Ramatā”  ar mērķi  veicināt mūžizglītības sistēmas pilnveidi, tehnisko nodrošinājumu un pieejamību tuvāk dzīves vietai. Projekta rezultātā iegūtā biroja tehnika ļaus kvalitatīvi veikt biedrībai paredzētos uzdevumus: izveidot apmācību un informācijas centru; aktivizēt sadarbību ar citām sabiedriskajām organizācijām, lai īstenotu dažādus kursus un apmācības; veicināt pašiniciatīvas veidošanos lauku iedzīvotāju vidū un indivīdu sociālo integrāciju sabiedrībā. Biedrības rīkotajos semināros un apmācībās, izmantojot datoru, projektoru un printeri, apmeklētāji saņems kvalitatīvāku informāciju. Izmantojot fotokameru un diktofonu tiks īstenots viens no biedrības mērķiem - pagasta kultūrvēsturiskā potenciāla apzināšana. Biedrība, izmantojot fotoaparātu un diktofonu, plāno izveidot pagasta vēsturisko karti ar pašreizējo ēku fotogrāfijām un to iemītnieku atmiņām. Izmantojot projektā iegūto inventāru, tiks popularizēta NVO darbība, plašākām iedzīvotāju masām tiks dota iespēja iepazīties ar biedrības pieredzes apmaiņas braucienos redzētām un iegūtām zināšanām.

Pirmais seminārs ar jauno biroja tehniku notika jau 4. decembrī Ramatas pagasta pārvaldes zālē,  kurā LAD ZRLP kontroles un uzraudzības daļas vadītāja vietniece Zenta Špate informēja par nekopto lauksaimniecības zemju apsekošanas rezultātiem, par pieļautām kļūdām un neprecizitātēm ES platību maksājumu iesniegumos un jaunu platību pieteikšanas iespējām.

Biedrība „No Salacas līdz Rūjai” līdz 5. janvārim ir izsludinājusi projektu konkursu divos pasākumos - „Lauksaimniecības produktu ražošana un pirmapstrāde” un „Lauksaimniecības produktu pārstrāde un pirmapstrāde mājas apstākļos”, ar mērķi ražot lauksaimniecības produktus, veikt pirmapstrādi un pārstrādi mājas apstākļos. Īpaši uzsverot vietējo, veselīgo produktu ražošanu un to pievienotās vērtības palielināšanu.

LLKC Valmieras konsultāciju biroja vadītāja Daiga Siliņa seminārā informēja par mājražotāju atbalsta programmām izmantojot LEADER pieeju, par projekta pieteikumu veidlapu aizpildīšanu, iepirkuma procedūras veikšanu. Šo iespēju vajadzētu izmantot mazo saimniecību īpašniekiem, jo mājražošana ir viena no iespējām uzņēmējdarbībai laukos. Pasākumos tiek atbalstīta iekārtu, tehnikas, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana. Mājražotājiem būtiska varētu būt iespēja saņemt finansējumu infrastruktūras izveidei lauksaimniecības produktu ražošanai un pirmsapstrādei, tai skaitā pašu ražotās produkcijas iepakošanai. Tiek atbalstīta arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu (izņemot zemeņu) stādu iegāde, stādījumu balstu sistēmu, žogu balstu iegāde, uzstādīšana, stādījumu ierīkošana. 

Pīrāgi, tortes, siers, desiņas, diedzētas sēklas, dārzeņi, sukādes, kaltētas ogas un āboli, marmelādes un citi našķi – iespēju ir daudz, novēlu katram atrast savējo un rīkoties.Vajag uzdrīkstēties un tad jums izdosies, jo vieta nepaliks tukša!

Rita Gluha, projekta vadītāja

Pieredzes apmaiņas brauciens 2011

Biedrības "Lauku atbalsta un izglītības centrs Ramata" organizētajā pieredzes apmaiņas braucienā "Mazsalacas novada lauku uzņēmēju ekonomisko aktivitāšu dažādošana" uz saimniecībām Apes, Alūksnes un Smiltenes novados 2011. gada 16. augustā devās 47 dalībnieki, lai apmainītos ar pieredzi, gūtu jaunus iespaidus, lai iepazītos ar veiksmīgas saimniekošanas iespējām nelielās saimniecībās, tādējādi veicinot Mazsalacas novada lauku uzņēmēju saimniecisko aktivitāti un esošo resursu veiksmīgāku izmantošanu.

Lauku sētā "Ceriņi", Virešu pagastā, kas atrodas Natura 2000 teritorijā, satikām pasakaini sakoptas lauku sētas saimniekus - Guntu un Andri Gavarus kopā ar ģimeni - strādīgus, enerģiskus un laimīgus cilvēkus, kas dzīvo  harmoniskā vidē, saglabājot latvisko un  dabisko dzīvesveidu, un veiksmīgi darbojas gaļas liellopu biznesā.

Saimniecībā SIA "Ziemeļi", Malienas pagastā, mūs sagaidīja saimnieks Roberts Zeltiņš. Šeit tiek audzēti, pārstrādāti un sagatavoti pārdošanai ārstniecības augi un dažādas tējzāles. Dobēs, nelielos tīrumos un pļavās milzīga augu daudzveidība, kas turpat uz vietas tika cītīgi smaržota un garšota, uzmanīgi klausoties saimnieka stāstījumā. Izrādās, viss, kas dabā izaudzis, noder cilvēkam veselības stiprināšanai, arī nezāles.

SIA "Lienama Alūksne", Gaujienas pagastā, Kalna purvā tiek audzētas dzērvenes, mellenes un avenes. Par lielogu melleņu lielisko garšu izdevās pārliecināties arī mums. Uzņēmums nodarbijas ar ogu pārstrādi. Iepazīstoties ar pārstrādes un glabāšana cehu, bija iespēja degustēt daudzveidīgo produktu klāstu. Pabijām arī iespaidīgajās saldētavās, kurās tiek uzglabāti un sagatavoti transportēšanai melleņu un gaileņu krājumi no Latvijas mežiem. Purvā pakāpeniski notiek kūdras ieguve, turpinās lauku sagatavošana jauniem ogu stādījumiem.

Viesu mājā "Donas", Blomes pagastā, tūristiem un viesiem, un šoreiz arī mums, tiek piedāvāta īpaša programma, kuras laikā katrs ciemiņš tiek pie pašcepta īsta lauku rupjmaizes kukulīša. Saimnieces Ilzes Briedes dzīvesprieks un enerģija, kopā ar vērtīgiem padomiem maizes cepšanā un dzīvesgudrībām, brauciena nobeigumā pozitīvi uzlādēja un iedvesmoja ikvienu klātesošo.

Kā pateicība cilvēkiem, kas mūs uzņēma un iepazīstināja ar savām saimniecībām, tika pasniegts medus podiņš no Ramatas biteniekiem un krūzīte ar Ramatas pagasta simbolu - lāci.

Pieredzes apmaiņas brauciens notika Valsts Lauku tīkla pasākuma "Pieredzes apmaiņas braucieni Latvijā" ietvaros. To rīkoja Valmieras reģionālā nodaļa un atbalstīja SIA „ Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs”.

Visu brauciena dalībnieku vārdā paldies Ritai Gluhai par lielisko maršrutu, daudzveidīgo informāciju, iedvesmu un pozitīvajām emocijām!

2011.10.31., Zane Luste, sabiedrisko attiecību speciāliste

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Alūksnes un Apes novada saimniecībām:
http://www.laukutikls.lv/pieredzes_apmaina_latvija/2396-pieredzes_apmainas_brauciens_uz_aluksnes_un_apes_novada_saimniecibam

-->