ZAAO infomē
2015-02-25

ZAAO informē par Lauksaimniecībā izmantoto skābbarības ruļļu plēvju bezmaksas savākšanu (lasīt). 

Rita Gluha, lauku attīstības speciāliste
Zemkopības ministrija aicina lauksaimniekus uz konferencēm
2015-02-25

Zemkopības ministrija sadarbībā ar SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Valsts Lauku tīkla aktivitāšu ietvaros arī šogad organizē 4 reģionālās konferences lauksaimniekiem (lasīt). 

Rita Gluha, lauku attīstības speciāliste
Valmieras lauku konsultāciju birojs aicina uz mācībām
2015-02-25

Valmieras lauku konsultācijas birojs aicina uz mācībām mežu īpašniekus un lauku uzņēmējus (lasīt),

(mācību kursu grafiks-Uzņēmēji, mācību kursu grafiks-Zaļā enerģija).

Rita Gluha, lauku attīstības speciāliste
PVD Informē
2014-08-28

Meža cūku blakus produktu konteineru pieņemšanas vietas (lasīt).

Anna Joffe, PVD Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja
Aktuāla informācija cūku turētājiem
2014-08-28

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.621 „Noteikumi par biodrošības
pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām” http://likumi.lv/doc.php?id=259877
un Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) un Latvijas cūku audzētāju asociācijas
izstrādātajām vadlīnijām mājas cūku turētājiem, kuri savā novietnē tur un audzē mājas
cūkas pašpatēriņam un kuru novietnēs nobarojamo cūku skaits nepārsniedz 10,
jāievēro sekojoši biodrošības pasākumi, lai nepieļautu Āfrikas cūku mēra izplatīšanos
savā saimniecībā (lasīt).

Anna Joffe, PVD Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja
LLKC Valmieras KB uzsāk Arodapmacību augļkopjiem, dārzeņu un ogu audzētājiem.
2014-06-25

Sākot no 1. jūlija, LLKC Valmieras KB  uzsāk Arodapmacību augļkopjiem, dārzeņu un ogu audzētājiem. Kursa programmā ir iekļauta arī teorētiskā daļa par AAL lietošanu - tas dos iespēju tiem, kam nepieciešams pagarināt AAL apliecību (bet ne jaunas apliecības izsniegšanu)!!! Programma ir interesanta un visaptveroša, tomēr nav obligāti apmeklēt tās tēmas, kurās  nav nepieciešamas zināšanas!

Mācību līdzmaksājums ir 20% - 8 dienas (prakses un teorijas) maksa būs 4 euro  par mācību dienu!

Rita Gluha, lauku attīstības speciāliste
Jūlijā notiks Zemkopības ministrijas reģionālās konferences lauksaimniekiem „Esi informēts un ražo laukos”
2014-06-14

Zemkopības ministrija sadarbībā ar SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Valsts Lauku tīkla aktivitāšu ietvaros 2014. gada vasarā organizē reģionālās konferences lauksaimniekiem „Esi informēts un ražo laukos”. Konferencē aicināti piedalīties visi interesenti. Dalība konferencē ir bez maksas.

Konferenču norises vieta un laiks: 18. jūlijā Vidzemē – Smiltenes Trīs pakalnu sākumskola, Rīgas iela 16c, Smiltene, Smiltenes novads.

Konferences darba kārtība:

  1. 10.30-11.00     Konferences dalībnieku reģistrācija.
  2. 11.00-11.15     Konferences atklāšana. Zemkopības ministra Jāņa Dūklava uzruna.
  3. 11.15-12.45     Tiešie maksājumi un jaunā sistēma no 2015. gada.
  4. 12.45-13.45     Kafijas pauze.
  5. 13.45-14.45     Lauku attīstības programmas 2014.-2020. pasākumi un to ieviešana.
  6. 14.45-16.00    Zemkopības ministra Jāņa Dūklava atbildes uz jautājumiem. Diskusija.

Lauksaimnieki interesējošos jautājumus zemkopības ministram ir aicināti uzdot http://www.laukutikls.lv/ tiešraides laikā no plkst. 10.30 līdz 13.00 vai rakstiski konferences laikā izvietotajā jautājumu kastē, vai arī mutiski konferences noslēguma sadaļā.

Rita Gluha, lauku attīstības speciāliste
LLKC aicina būt uzmanīgiem, slēdzot zemes nomas līgumus
2014-01-02

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) aicina lauksaimniekus, kuri pārslēdz zemes nomas līgumus ar zemes īpašniekiem, nopietni izvērtēt nomas līgumā iekļautos nosacījumus, īpaši gadījumos, kad līgums tiek slēgts ar ārvalstu zemes īpašniekiem.  Zemes nomas līgumu slēgšanai par pamatu iesakām izmantot LLKC izstrādāto nomas līguma paraugu, kas atrodams mājas lapā http://www.llkc.lv/.

LLKC atgādina, ka katrs nomas darījums ir individuāls un ar specifiskām tehniskajām prasībām, tādēļ katrs gadījums ir jāvērtē individuāli, un līgums jāpielāgo atbilstoši katrai situācijai.

LLKC ir vērsušies vairāki lauksaimnieki, lūdzot palīdzību izvērtēt zemes iznomātāju piedāvātos nomas līgumus. Esam konstatējuši, ka vairākos gadījumos nomas līgumos ietverti nepieņemami nosacījumi, tostarp, tādi, kas paredz pēc nomas līguma termiņa beigām atmaksāt zemes iznomātājam ar ES atbalstu saistītos maksājumus par zemi.

LLKC valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Cimermanis: „Aicinām zemniekus būt ļoti vērīgiem. Atsevišķos gadījumos ārvalstnieki piedāvā juridiski smalki izstrādātus līgumus, kur ietverti sarežģīti un bieži vien grūti uztverami formulējumi. LLKC ir gatavs sniegt padomu un palīdzību, lai tie zemnieki neiekristu viltīgi izliktos zemes iznomātāju slazdos.”

LLKC informē, ka uzņēmuma mājas lapā ir pieejams vienkāršots zemes nomas līguma paraugs, ko var izmantot par pamatu zemes nomas līguma slēgšanai, kā arī skaidrojums par zemes nomas līguma paraugformu.  Gadījumos, kad tiek piedāvāts jau gatavs zemes nomas līgums un nomniekam – lauksaimniekam – nav skaidri saprotami līgumā ietvertie nosacījumi, aicinām vērsties pie speciālistiem LLKC centrālajā birojā Ozolniekos vai kādā no reģionālajiem konsultāciju birojiem. LLKC speciālistu kontakti atrodami http://www.llkc.lv/lv/struktura.

Rita Gluha, lauku attīstības speciāliste
Nodokļu likmes un svarīga informācija par nodokļiem 2014. gadā
2014-01-02

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Grāmatvedības un finanšu nodaļa sagatavojusi informāciju saviem klientiem par nodokļu likmju un atvieglojumu summu izmaiņām, kas stājas spēkā no 2014.gada 1.janvāra. Tabulā ir redzami piemēri, kā praktiski mainīsies nodokļu likmes, atvieglojumu summas u. c.

Rita Gluha, lauku attīstības speciāliste
Portālā Farming.lv iespēja uzdot jautājumus lauksaimniecības nozares ekspertiem
2012-04-16

Portāls aktīviem lauksaimniekiem Farming.lv piedāvā ikvienam iespēju ar portāla starpniecību uzdot jautājumus kompetentiem un pieredzes bagātiem ekspertiem lauksaimniecības nozarē. Konsultanti sniedz atbildes ES un nacionālo subsīdiju jautājumos, dārzkopībā, lopkopībā, būvniecībā, meža apsaimniekošanā, juridiskajos u.c. jautājumos. Tāpat ar Farming.lv starpniecību iespējams uzdot jautājumus Lauku atbalsta dienesta (LAD) pārstāvjiem.
Jautājumus iespējams uzdot un atbildes atrast portālā http://www.farming.lv/ sadaļā Forums/Jautā ekspertam.

Liene Stuce, Farming.lv SIA
Portālā Farming.lv iespēja saņemt graudaugu iepirkuma piedāvājumu
2012-04-16

Interneta portāls aktīviem lauksaimniekiem Farming.lv sadarbībā ar agro biznesa uzņēmumu SIA „Linas Agro” piedāvā lauksaimniekiem elektroniski pieprasīt klienta vajadzībām atbilstošu un individuāli piemērotu graudaugu iepirkuma cenu piedāvājumu. Tas nozīmē, ka interesentiem jādodas uz inteneta vietni http://www.farming.lv/, jāmeklē akcijas baneris lapas labajā pusē, jāaizpilda cenu pieprasījuma forma un „Linas Agro” pārstāvis atsūtīs individuāli sagatavotu atbildi, sniedzot atbildes uz klientam interesējošiem jautājumiem.
Jāatgādina, ka jau šī gada sākumā aizsākās un visa gada garumā turpināsies akcija, kur portāls, sadarbībā ar degvielas vairumtirgotāju „Straujupīte”, piedāvā ikvienam lauksaimniekiekam ar portāla starpniecību elektroniski saņemt izdevīgāko dīzeļdegvielas piedāvājumu uz īpaši izdevīgiem nosacījumiem.
Tā kā dīzeļdegvielas akcija izpelnījusies lauksaimnieku milzīgu atsaucību, portāls Farming.lv arī turpmāk, sadarbībā ar visdažādāko nozaru uzņēmumiem, dos iespēju lauksaimniekiem ar portāla starpniecību rast efektīvai saimniekošanai un ražošanai visizdevīgākos cenu piedāvājumus.

Liene Stuce, Farming.lv SIA
-->