• http://www.prakse.lv/ Iespēja iepazīties ar dažādām profesijām, piemēriem no dažādiem uzņēmumiem, izpildīt karjeras testu, kā arī iepazīties ar izglītības iestādēm. Pieejamas sadarbības uzņēmumu un organizāciju vakances un piedāvātās prakses vietas.
 • http://izm.izm.gov.lv/skoleniem.html Izglītības un Zinātnes ministrijas mājas lapas sadaļa skolēniem, kur atrodamas noderīga informācija par aktualitātēm izglītībā, skolēnu tiesībām un pienākumiem. Iespējams iepazīties ar izglītības iespējām pēc 9.klases.
 • http://www.studentnet.lv/ Latvijas Studentu vortāls, kurā pieejamas dažādas aktualitātes augstākajā izglītībā, kā arī apkopota informācija par aktualitātēm konkrētās augstskolās un koledžās.
 • http://www.jaunatneslietas.lv/ Informācijas portāls par un ap jauniešiem, jaunatnes politiku (arī reģionos) un līdzdalības iespējām dažādās organizācijās.
 • http://www.jaunatne.gov.lv/ Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra. Pieejama informācija par jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalības iespējām jaunatnes brīvprātīgajā darbā, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos.
 • http://www.jal.lv/ Junior Achievement – Latvija projekti un līdzdalība tajos.
 • http://europa.eu/youth/index.cfm?l_id=lv Eiropas Jaunatnes portāls ar informāciju par iespējām dzīvot, mācīties un strādāt kādā citā pasaules daļā.
 • http://klubsmaja.lv/ Klubs „Māja” – jaunatnes sabiedriskā organizācija, kuras mērķis ir popularizēt Eiropas vienotības ideju.
 • http://www.aic.lv/ Akadēmiskās informācijas centrs, kurā pieejama informācija par izglītības diplomu atzīšanu Latvijā un ārvalstīs.
 • http://www.apa.lv/lat/ Valsts izglītības attīstības aģentūra. Informācija par ES izglītības programmām, kā arī citu starptautisku izglītības pasākumu izpilde Latvijā. (Erasmus Mundus, Tempus, Socrates, Nordplus, u.c.)
 • http://www.nva.lv/eures/ Eiropas Nodarbinātības dienestu tīkls. Pieejama informācija par darbavietām ES.
 • http://www.brivpratigais.lv/ Brīvprātīgā darba iespējas Latvijā.
 • http://www.europass.lv/ Oficiāli ES atzīto dokumentu kopums (CV, Valodu pase, u.c.).
 • http://www.rttax.com/LV Bezmaksas konsultācijas par nodokļu atmaksu tiem, kas strādājuši ārzemēs.

 

-->