Pieņemšanas datums 

 Spēkā
stāšanās datums

 Nr.

 Nosaukums

 Aktuālā redakcija

26.08.2009.

 29.09.2009.

 5

Par materiālo atbalstu Mazsalacas novada pašvaldībā

Konsolidēti (16.10.2013.)

16.01.2013.

01.04.2013.

1

Grozījumi 

16.10.2013.

01.01.2014. 

 13

Grozījumi

23.09.2009.

 21.10.2009.

 7

Par Mazsalacas novada teritorijas plānojumiem

 
10.02.2010.  

 1

Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu

Konsolidēti (16.10.2013.)

16.02.2011.

 22.04.2011.

 3

 Grozījumi

21.11.2012.

19.02.2013. 

18

 Grozījumi

 16.10.2013.

01.01.2014. 

19 

 Grozījumi

24.02.2010.

 20.04.2010.

 3

Par bērnu uzņemšanu Mazsalacas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē

 
19.05.2010.

 

 9

Par materiālo atbalstu Mazsalacas novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamiem

  Konsolidēti (16.10.2013.)

 18.05.2011.

 18.06.2011.

 10

 Grozījumi

 16.10.2013.

01.01.2014. 

 16

 Grozījumi

19.05.2010.

 

10

Par Mazsalacas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā

  

Konsolidēti

(25.05.2013.)

 

 21.12.2011.

 18.02.2012.

 22

 Grozījumi

 22.08.2012.

16.11.2012. 

11

 Grozījumi

 27.05.2013.

28.08.2013. 

5

 Grozījumi

27.09.2010.

 10.11.2010.

23

Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Mazsalacas mūzikas un mākslas skolā

 
16.02.2011.

 25.03.2011.

 1

Par braukšanas maksas atvieglojumiem Mazsalacas novadā

 Konsolidēti (16.10.2013.)

 16.10.2013.

01.01.2014. 

 15

 Grozījumi

16.02.2011.

 25.03.2011.

 2

Par valsts nodevu atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem Mazsalacas novadā

 
19.12.2012.

22.03.2013.

21

Par sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Mazsalacas novadā

Konsolidēti (20.11.2013.)

 20.11.2013.

 01.01.2014.

25 

Grozījumi 

 20.11.2013. 01.01.2014. 

22 

 Par sociālās palīdzības pabalstiem Mazsalacas novada pašvaldībā  
-->